Microsoft Role-based Certifications | Insoft Services

Insoft Services er en av få opplæringsleverandører i EMEAR som tilbyr hele spekteret av Cisco-sertifisering og spesialisert teknologiopplæring.

Insoft er anerkjent som Fortinet Autorisert Opplæringssenter på utvalgte steder i EMEA.

Insoft Services gir Microsoft opplæring i EMEAR. Vi tilbyr Microsofts tekniske opplærings- og sertifiseringskurs som ledes av instruktører i verdensklasse.

Lær eksepsjonell kunnskap og ferdigheter i ekstreme nettverk

Prepforce gir deg tilgang til kurs i verdensklasse.

Den eneste omfattende kilden som er tilgjengelig i dag for å forberede seg på Fortinet NSE 8-sertifisering globalt.

Vi tilbyr innovativ og avansert støtte for design, implementering og optimalisering av IT-løsninger. Vår kundebase inkluderer noen av de største Telcos globalt.

Globalt anerkjent team av sertifiserte eksperter hjelper deg med å gjøre en jevnere overgang med våre forhåndsdefinerte konsulent-, installasjons- og migrasjonspakker for et bredt spekter av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alle dine GDPR bekymringer dekket. En spesialdesignet løsningspakke, som garanterer samsvar med ny GDPR-avgjørelse.

Insoft Tilbyr autoriserte opplærings- og konsulenttjenester for utvalgte IP-leverandører. Finn ut hvordan vi revolusjonerer bransjen.

Microsoft Role-based Certifications

Microsoft Role-Based Training & Certification


Explore role-based certifications that will help prepare to be developer, administrator, or solutions architect, with a career as a Microsoft Azure specialist.

Earn a role-based certification that shows you are keeping pace with today’s technical roles and requirements. Skill up, prove your expertise to employers, peers and get the recognition and opportunities you’ve earned.

Explore the Role-Based Certifications below, to learn more.

microsoft-certified-expert Certified Azure Solutions Architect

Master the skills needed to design solutions that run on Azure. A Microsoft Azure Solution Architect must have expertise in compute, network, storage, and security.

microsoft-certified-expert Microsoft Certified Azure Administrator

An Azure Administrator is responsible for implementing, monitoring, and maintaining Microsoft Azure services related to compute, storage, network, and security.

microsoft-certified-expert Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services. Candidates who earn an Enterprise…

microsoft-certified-expert Microsoft Certified: Microsoft Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust.