Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

DevNet Professional

DevNet Professional


The DevNet Professional certification program validates the skills of professional-level software developers, DevOps engineers, automation specialists, and other software professionals.

In the DevNet Professional career path, you can select the desired core technology to further customise your learning including DevNet Professional, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Data Center, CCNP Security and CCNP Service Provider.

To earn a Cisco Professional Certification, you need to pass two exams: the required core exam and a concentration exam of your choice. The core exams validate your knowledge on a specific technology, while the concentration exams focus on emerging and industry-specific topics such as network design, SD-WAN, wireless, and automation.

Recommended Training Required Core Exam
Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR) 350-901 DEVCOR

DevNet Professional Prerequisites


There are no formal prerequisites for DevNet Professional certification, but you should have a good understanding of the exam topics before taking the exam.

Ideally, DevNet Professional candidates also have three to five years of experience with software development including Python programming.