Microsoft Role-based Certifications | Insoft Services

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Microsoft Role-based Certifications

Microsoft Role-Based Training & Certification


Explore role-based certifications that will help prepare to be developer, administrator, or solutions architect, with a career as a Microsoft Azure specialist.

Earn a role-based certification that shows you are keeping pace with today’s technical roles and requirements. Skill up, prove your expertise to employers, peers and get the recognition and opportunities you’ve earned.

Explore the Role-Based Certifications below, to learn more.

microsoft-certified-expert Certified Azure Solutions Architect

Master the skills needed to design solutions that run on Azure. A Microsoft Azure Solution Architect must have expertise in compute, network, storage, and security.

microsoft-certified-expert Microsoft Certified Azure Administrator

An Azure Administrator is responsible for implementing, monitoring, and maintaining Microsoft Azure services related to compute, storage, network, and security.

microsoft-certified-expert Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services. Candidates who earn an Enterprise…

microsoft-certified-expert Microsoft Certified: Microsoft Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust.