Cisco-opplæring

Insoft Services er en av få opplæringsleverandører i EMEAR som tilbyr hele spekteret av Cisco-sertifisering og spesialisert teknologiopplæring.

Les mer

Cisco Sertifisering

Opplev en blandet læringstilnærming som kombinerer det beste av instruktørledet opplæring og e-læring i eget tempo for å hjelpe deg med å forberede deg til sertifiseringseksamen.

Les mer

Cisco Learning Credits

Cisco Learning Credits (CLC) er forhåndsbetalte opplæringskuponger innløst direkte med Cisco som gjør planleggingen for suksessen din enklere når du kjøper Cisco-produkter og -tjenester.

Les mer

Etterutdanning

Cisco Continuing Education Program tilbyr alle aktive sertifiseringsinnehavere fleksible alternativer for å resertifisere ved å fullføre en rekke kvalifiserte opplæringselementer.

Les mer

Cisco Digital Learning

Sertifiserte ansatte er verdsatte eiendeler. Utforsk Ciscos offisielle digitale læringsbibliotek for å utdanne deg gjennom innspilte økter.

Les mer

Cisco Business Enablement

Cisco Business Enablement Partner Program fokuserer på å skjerpe forretningsferdighetene til Cisco Channel Partners og kunder.

Les mer

Cisco opplæringskatalog

Les mer

Fortinet Sertifisering

Fortinet Network Security Expert (NSE)-programmet er et opplærings- og sertifiseringsprogram på åtte nivåer for å lære ingeniører om nettverkssikkerheten for Fortinet FW-ferdigheter og -erfaring.

Tekniske kurs

Fortinet-opplæring

Insoft er anerkjent som Fortinet Autorisert Opplæringssenter på utvalgte steder i EMEA.

Les mer

Fortinet opplæringskatalog

Utforsk et bredt utvalg av Fortinet Schedule på tvers av forskjellige land så vel som online kurs.

Les mer

ATC-status

Sjekk atc-statusen vår på tvers av utvalgte land i Europa.

Les mer

Pakker for Fortinet-tjenester

Insoft Services har utviklet en spesifikk løsning for å effektivisere og forenkle prosessen med å installere eller migrere til Fortinet-produkter.

Les mer

Microsoft-opplæring

Insoft Services gir Microsoft opplæring i EMEAR. Vi tilbyr Microsofts tekniske opplærings- og sertifiseringskurs som ledes av instruktører i verdensklasse.

Tekniske kurs

Extreme-opplæring

Lær eksepsjonell kunnskap og ferdigheter i ekstreme nettverk.

Les mer

Teknisk sertifisering

Vi tilbyr omfattende læreplan over tekniske kompetanseferdigheter om sertifiseringsprestasjonen.

Les mer

Extreme opplæringskatalog

Tekniske kurs

ATP-akkreditering

Som autorisert opplæringspartner (ATP) sørger Insoft Services for at du får de høyeste utdanningsstandardene som er tilgjengelige.

Les mer

Løsninger og tjenester

Vi tilbyr innovativ og avansert støtte for design, implementering og optimalisering av IT-løsninger. Vår kundebase inkluderer noen av de største Telcos globalt.

Les mer

Globalt anerkjent team av sertifiserte eksperter hjelper deg med å gjøre en jevnere overgang med våre forhåndsdefinerte konsulent-, installasjons- og migrasjonspakker for et bredt spekter av Fortinet-produkter.

Om oss

Insoft Tilbyr autoriserte opplærings- og konsulenttjenester for utvalgte IP-leverandører. Finn ut hvordan vi revolusjonerer bransjen.

Les mer
 • +47 23 96 21 03
 • `

  Importance of Network Infrastructure Security

  18th December, 2023

  As our world becomes increasingly digitized, the importance of network infrastructure security grows. With more and more businesses moving online, there are more opportunities for cybercriminals to access sensitive data. This is why it’s so important to have a robust network infrastructure security plan in place.

   

   

  In this blog post, we will explore what network infrastructure security is and why it is important, and who can help you keep your network secure.

  What is network infrastructure security?

  Network infrastructure security is a critical element of any organization’s security posture. It encompasses the physical and logical components that make up a network, including routers, switches, firewalls, and other devices. By ensuring that these elements are properly configured and secured, organizations can protect their networks from a variety of threats.

  One of the most important aspects of network infrastructure security is perimeter defense. This involves making sure that all devices that connect to the network are properly authorized and authenticated. Firewalls play a key role in perimeter defense by filtering traffic and blocking unauthorized access. In addition, proper access control lists (ACLs) must be in place to further restrict access to the network.

  Another important element of network infrastructure security is data protection. This includes encrypting data at rest and in transit to prevent unauthorized access. Data encryption is especially important for sensitive information, such as credit card numbers or personal health records. Organizations should also consider implementing intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS) to detect and block malicious activity on the network.

   

   

  Why is network infrastructure security important?

  Network infrastructure security is a complex topic, but it is essential for protecting an organization’s data and assets. By taking steps to secure their networks, organizations can help safeguard their business operations from a variety of threats. Here are four reasons why you should invest in better network infrastructure security:

  1. To protect your data. Network security is essential for protecting your organization’s data from theft, corruption, or loss. By investing in robust network security measures, you can help safeguard your most valuable assets.
  2. To ensure continuity of operations. In the event of a security breach or natural disaster, a well-protected network infrastructure can help ensure that your business can continue to operate smoothly. By investing in redundant systems and reliable backup solutions, you can help minimize the impact of any disruptions to your operations.
  3. To meet compliance requirements. Many industries have strict compliance requirements when it comes to data security. By investing in appropriate network security measures, you can help ensure that your organization meets all relevant regulations.
  4. To protect your reputation. In today’s connected world, news of a security breach can spread quickly and damage your organization’s reputation. By investing in robust network security measures, you can help reduce the risk of a damaging data leak and maintain trust with your customers and partners.

   

  There are a number of steps that organizations can take to improve their network infrastructure security, including:

  1. Implementing strong authentication and authorization controls.
  2. Encrypting sensitive data.
  3. Deploying intrusion detection and prevention systems.
  4. Conducting regular security audits and vulnerability assessments.
  5. Providing comprehensive security training for all users.

   

   

  Who should you hire to protect your network?

  While there are a number of different ways to protect your company’s data and networks, hiring certified professionals is one of the most effective.

  Certified network security professionals have the training and experience necessary to identify potential vulnerabilities in your system and put in place the necessary safeguards to prevent attacks. They also have the knowledge to keep up with the latest threats and trends, so you can be confident that your company’s network is as safe as possible.

  Investing in certified network security professionals is an investment in the long-term security of your business. In today’s increasingly connected world, it is essential to have reliable protection for your company’s critical data and networks. So if you’re looking to hire someone to help protect your business, make sure they’re certified!