See how Insoft Services is responding to COVID-19

ATIC 360

Konsulttjänster

GDPR Beredskap

Med våra GDPR Readiness Consultancy-tjänster kommer vi att bära bördan att se till att din organisation är helt GDPR-kompatibel.Med hjälp av branschens bästa praxis kommer vårt erfarna team av GDPR-ämnesexperter att ge dig de tjänster som behövs för att lyckas.

Konsultpaketet för beredskap är en uppsättning rådgivningstjänster som täcker varje steg i GDPR-livscykeln.Från informationsförvärv till detaljerad GAP-analys kan vi hjälpa dig att stödja ett givet steg i hela processen.

Detta servicepaket är redan uppdelat i tre skräddarsydda paket. Konsultdelen är det sista steget i vårt helt anpassade paket, som också är höjdpunkten i våra ATIC 360 GDPR Solutions.

ATIC 360

Skräddarsydda

Konsultpaket

Startpaket

Kort bedömningstid: 2 to 3 Dagar

Detta är vårt grundpaket och det kortaste tillgängliga. Under denna 2 dagars tjänst börjar vi med att träffas ansikte mot ansikte för att ge dig en kort förståelse för vad som behöver göras.Vi kommer att fortsätta med att ge dig en allmän uppfattning om gapanalysen och hur efterlevnaden kommer att uppnås inom din organisation. Du kan blanda och matcha den här tjänsten med vår molnprogramvara. Våra råd och rekommendationer kommer att vara grunden när vi inser efterlevnaden med hjälp av molnprogramvaran.

Prissättning

12500 €

(en gång)

95 €

per månad valfritt för molnprogramvara

Paket för regelefterlevnad

Anpassad bedömningstid: 1 vecka

Denna tjänst innehåller en detaljerad bedömning av mognad och nuvarande status för efterlevnad i motsats till nödvändig framtida efterlevnad.Under ett detaljerat möte med alla berörda parter kommer alla nuvarande förfaranden och befintliga luckor i processerna att identifieras.Dessa data kommer i sin tur att ge oss den nödvändiga insikten för att ge dig råd om de rekommenderade ändringarna i policyer och processer.När alla dataskyddspunkter identifieras och du har ett bra grepp om vad som behöver åtgärdas kommer vi att anpassa vår molnplattform baserat på dessa krav.Det är upp till dig om du föredrar att använda vår molnkvalitetshantering eller dina befintliga system.

Prissättning

27500 €

(en gång)

495 €

per månad valfritt för molnprogramvara

Ultimat paket

Fullservicepaket

Under denna kompletta tjänst kommer vi att ta full kontroll och ansvar för att se till att din organisation och dina erbjudanden alla är GDPR-kompatibla. Vårt team kommer att börja med att titta på den nuvarande miljön och policyerna, lyfta fram och diskutera de punkter som måste beaktas för GDPR-efterlevnad och slutligen börja arbetet med att införa de nya policyerna och procedurerna. Vid sidan av detta kommer vi att se till att utbilda och certifiera din personal genom en kunskapsöverföring för att säkerställa livslängd och stabilitet i din GDPR-efterlevnad.

Prissättning

På begäran

 

För samråd

ring oss idag!

DIY Strategi

Vill du certifiera som dataskyddsombud och göra det själv? Välj bland följande steg!

  • Steg 1

    Delta i en workshop

  • Steg 2

    Bli utbildad

  • Steg 3

    Genomförandet