Fortinet Utbildning | NSE-kurser | Premier Authorized Training Center

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Fortinet Premier ATC

Fortinet auktoriserad utbildning i EMEAR


Fortinet Premier Authorized Training Center

Insoft Services utbildningskapacitet bygger på spetskompetensen hos våra exklusiva Fortinet Certified Trainers (FCT).

Vi är dedikerade till att tillhandahålla högkvalitativ utbildning till Fortinets kunder, partners och anställda. Förutom Storbritannien (Storbritannien) är vi fullt certifierade som Premier Authorised Training Center (ATC) i Finland, Norge, Tyskland, Sverige, Saudiarabien och Italien, som täcker hela EMEAR.

Network Security Training

Fortinet NSE program (Network Security Expert)

NSE Levels Training

Fortinet Network Security Expert (NSE) är ett utbildnings- och certifieringsprogram på åtta nivåer som är utformat för att ge intresserade tekniska proffs en oberoende validering av deras nätverkssäkerhetsfärdigheter och erfarenhet. NSE-programmet innehåller ett brett utbud av kurser i egen takt och instruktör, samt praktiska, erfarenhetsmässiga övningar som visar behärskning av komplexa nätverkssäkerhetskoncept.

Cybersecurity Awareness Certifiering

Fortinet NSE 1 Associate Certification Training
Information Security Awareness

Information Security Awarenes är certifieringen på ingångsnivå i programmet. Du kommer att introduceras till dagens cyberhot och få råd om hur du kan säkra din information. Du måste slutföra alla lektioner och klara alla frågesporter inom kursen Information Security Awareness för att få NSE 1-certifieringen.

Kom igång med NSE 1 >
Fortinet NSE 2 Associate Certification Training
The Evolution of Cybersecurity

När du har utvecklat en solid förståelse för hotlandskapet och de problem som organisationer och individer står inför kommer du att lära dig om utvecklingen av cybersäkerhet. På den andra nivån får du lära dig mer om vilka typer av säkerhetsprodukter som har skapats av säkerhetsleverantörer för att hantera säkerhetsproblem som nätverk och organisationer står inför.

Kom igång med NSE 2 >
Fortinet NSE 3  Associate Certification Training
Fortinet Product Awareness

NSE 3 introducerar dig till viktiga Fortinet-produkter och beskriver de cybersäkerhetsproblem de löser. Produktlektionerna och användningsfallen i den här kursen är organiserade i följande Fortinet Security Fabric-pelare: Säkerhetsdrivet nätverk, Zero Trust Access, Adaptive Cloud Security och Security Operations.

Kom igång med NSE 3 >

Cybersecurity Technical Certifiering

Fortinet NSE 4 Professional Certification Training
Professional

NSE 4 identifierar din förmåga att konfigurera, installera och hantera den dagliga konfigurationen, övervakningen och driften av en FortiGate-enhet för att stödja specifika säkerhetsprinciper för företagsnätverk.

Kom igång med NSE 4 >
Fortinet NSE 5 Analyst Certification Training
Analyst [TECH]

NSE 5 känner igen din förmåga att implementera hantering och analys av nätverkssäkerhet med Fortinet-säkerhetsenheter. Läroplanen rekommenderas för dem som behöver expertisen för att centralt hantera, analysera och rapportera om Fortinet-säkerhetsenheter. Den här beteckningen känns igen när du klarar minst två Fortinet NSE 5-certifieringsprov.

Kom igång med NSE 5 >
Fortinet NSE 6 Specialist Certification Training
Specialist [TECH]

NSE 6 erkänner omfattande färdigheter med tygprodukter utanför brandväggen. Denna beteckning känns igen efter att du har uppnått minst fyra Fortinet Specialist-certifikat på Fortinet förbättrade produkter, rekommenderas för dem som är involverade i att hantera och stödja specifika Fortinet-säkerhetsprodukter.

Kom igång med NSE 6 >

Cybersecurity Advanced Certifiering

Fortinet NSE 7 Architect Certification Training
Architect [TECH]

NSE 7 identifierar dina avancerade kunskaper när det gäller att distribuera, administrera och felsöka Fortinet-säkerhetslösningar. Denna läroplan erbjuder kurser för nätverks- och säkerhetspersonal som är involverade i avancerad administration och stöd av säkerhetsinfrastrukturer med Fortinet-lösningar. Du måste klara minst en av NSE 7-examina för att få denna certifiering.

Kom igång med NSE 7 >
Fortinet NSE 8 Expert Certification Training
Security Expert

NSE 8 Fortinet Network Security Expert-beteckningen identifierar din omfattande och expertkunskap om nätverkssäkerhetsdesign, konfiguration och felsökning för komplexa nätverk. För att prova tentamen måste de sökande ha relaterad branscherfarenhet. Vi rekommenderar att du slutför lämplig utbildning i yrkes-, analytiker-, specialist- och arkitektbeteckningar och har lång erfarenhet av Fortinet-produkter i en produktionsmiljö. Beteckningen Fortinet Network Security Expert omfattar inte utbildning.

Bli expert på fortinetnätverkssäkerhet >