Om oss: Global Ledare inom IT-utbildning | Insoft Services

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Berättelsen om Insoft

Vi levererar auktoriserad utbildning till företag och personersom vill bli bäst på det de gör.

Sedan 2006 har Insoft Services arbetat med att överföra kunskap. Det sätt på vilket vi gör detta utvecklas ständigt med tiden och behoven hos vår kundbas. Dennaförändringsprocess harlett oss till att bli ett teknikfokuserat utbildningsföretag. All vår expertis, erfarenhet och hårda arbete riktas nu mot ett enda mål – att leverera världsledande utbildning för utvalda IP-leverantörer.


Oavsett vilken kunskapsbas våra kunder har för närvarande är vi på Insoft Services dedikerade till att ytterligare förbättra dessa färdigheter. På det sättet kan företagen växa ytterligare och öka sin förståelse för de produkter de för närvarande använder. Vi uppnår dessa mål genom att fokusera på det vi gör bäst – bedöma våra kunders behov, komma med det optimala tillvägagångssättet och tillhandahålla en oklanderlig utbildningsupplevelse som levereras av våra världsledande instruktörer.

Leadership

Ali Manzoor

Ali Manzoor

President & CEO

En erfaren entreprenör med över 20 års erfarenhet inom IT-sektorn. Driver mångmiljonsatsningar runt om i världen och specialiserar sig på att tillhandahålla professionella tjänster, support och utbildning. Han hjälper många Fortune 500-företag och driver kontinuerligt deras engagemangsstrategi och vision (CxO) inom flera discipliner.

Träffa vår sälj- och ledningsgrupp

Torbjörn Holde

Torbjörn Holde

Sales Nordics
Daniela Venturelli

Daniela Venturelli

Business Development
Nitin Sharma

Nitin Sharma

Operations Manager
Veronica Brinati

Veronica Brinati

Sales Assistant
Matleena Laakso

Matleena Laakso

Sales Representative

Our Technical Team

Prashant Kumar

Prashant Kumar

Service Manager
Manish Rajput

Manish Rajput

Technical Consultant
Costin Zaharia

Costin Zaharia

Security Consultant
Aadish Bahati

Aadish Bahati

Data Center Consultant
Dmitrii Kshenskii

Dmitrii Kshenskii

Cisco SME
Vinod Kumar

Vinod Kumar

Security Consultant
Anuj

Anuj

Data Center Specialist
Nail Dolot

Nail Dolot

Cisco Data Center Specialist
Alexander Tyunin

Alexander Tyunin

Cisco Data Center Specialist
Rafael Garcia

Rafael Garcia

Fortinet Specialist
Alex Marinos

Alex Marinos

Fortinet and Cisco Specialist
Maulik Patel

Maulik Patel

Fortinet and Cisco Specialist
Talha Aktas

Talha Aktas

SEO Specialist

Insoft Academy Team

Dubem Okonkwo

Dubem Okonkwo

Content Developer
Brunner Toywa

Brunner Toywa

Content Developer
Jack Dowling

Jack Dowling

Content Developer
Martin Marksimovski

Martin Marksimovski

Content Developer

Marknadsföring & Produktutveckling

Kevin Canunayon

Kevin Canunayon

Marketing
Nitesh Choudhary

Nitesh Choudhary

Software Development
Nitin Raturi

Nitin Raturi

Software Developement
Vijay Choudhary

Vijay Choudhary

Software Development

Ekonomiteam

Jenny Gilbuena

Jenny Gilbuena

Finance
Paulinah Katethya

Paulinah Katethya

Procurement Assistant
Sona Gevorgyan

Sona Gevorgyan

Accountant Manager
Aris Mallari

Aris Mallari

Accountant

Insofts team av instruktörer består av experter i världsklass som även är verksamma som ingenjörer dagligen.

I sitt arbete med Insofts kunder över hela världen samlar våra instruktörer den kunskap och teknisk erfarenhet som gör dem till världsledandeexperter inom respektive specialområde. Var och en av dem har en mängd olika certifieringar från olika leverantörer.

Vårt specialiserade Cisco-team med ingenjörer och instruktörer ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att växa och utveckla de kompetenser du behöver i ditt dagliga arbete. De delar med sig av både teoretisk expertis och praktiska erfarenheter. Kurserna levereras i regel på engelska men undantag kan göras beroende på kursinnehåll.

Instructor Excellence Award uppmärksammar CCSI:er från världens alla hörn som genom sin kunskap och sitt arbete uppvisar en exceptionell förståelse för sitt tekniska expertområde. Detta mäts huvudsakligen genom den nöjdhetsundersökning som varje kursdeltagaregör efter utbildningen. Insofts instruktörer levererar ständigt i topp och våra förstklassiga utbildningar omvittnas gång på gångi dessa undersökningar.

An elite team of Subject Matter Experts

Jorge

Jorge

Jorge, fil. dr, har över 15 årserfarenhetavcybersäkerhetochdataskyddinomflerabranscherpå europeiskaföretag. Efter att ha disputerat i informatik har han levererat yrkesutbildning om informationssäkerhet, mjukvaruutveckling och projektledningsmetoder till olika universitet och branschorganisationer runt om i Europa.

Jorge uppdaterar ständigt sin kunskap och innehar för tillfället samtliga certifieringar inom IAPP (CIPP / E, CIPM, CIPP / US, CIPP / G, CIPP / G, CIPT, CIPP / C, FIP). Dessutom är han certifierad DPO, GDPR-P samt innehar andra tekniska certifieringar med fokus på användarupplevelse och produktutveckling.

Språk: Engelska och spanska

Mohamad

Mohamad

Mohamad är specialiserad på utbildning och konsulttjänster inom cybersäkerhet. Han inledde sin karriär 1992 och är idag auktoriserad utbildare för Cisco (CCSI), Microsoft (MCT) och LPI (Linux). Han innehar följande professionella certifieringar från olika leverantörer:

Cisco: CCNA Routing & Switching, CCNP Routing & Switching, CCDA, CCDP, CCNA Wireless, CCNA Voice, CCNA Security, CCNP Security...

Microsoft: MCSA, MCSE (för Windows Server Editions 2000, 2003, 2008, 2012 och 2016)

LPI: LPIC1, LPIC2, LPIC3 Security

CompTIA: A+, Network+, Security+

ISACA: CISM

EC-Council: CEHv9

ICSI: CPTA, CPT, CDFE, CWePT, CWiPT

Idag brinner Mohamad för att öka kunskapen hos yngre branschkollegor inom huvudsakligen två områden: Entreprenörskap och utbildning inom cybersäkerhet för slutanvändare.

Språk: Arabiska, engelska och franska

Aliaksandr

Aliaksandr

Aliaksandr har mer än 8 års erfarenhet av att leverera auktoriserade Cisco-kurser och seminarier i Europa, Mellanöstern och Asien. Hans huvudsakliga expertis inkluderar routing och switching, trådlöst, nätverksdesign och nätverkssäkerhet, ochäven mycket annat. Aliaksandrs utbildningsfilosofi bygger på att studenterna ska erhålla en djup förståelse för ämnet, kunna tolka information och vara utrustade att använda sina nya kunskaper och implementera dem i sitt dagliga arbete. 2019 tilldelades Aliaksander Cisco Excellence Award - Security.

Kundnöjdhetspoäng 4,94/5 (År 2018)

Kundnöjdhetspoäng 4,94/5 (År 2018)

Certifieringar:

Certified Cisco Systems Instructor CCSI #34250, CCNP R&S, CCDP, CCNP Security, CCNP Data Center, CCNA Service Provider, CCNA Wireless

Språk: Engelska, vitryska/belarusiska och ryska

Roberto

Roberto

Roberto har djup kunskap inom informationsteknik och pre-sales, med bred expertis inom Cisco, Fortinet (NSE8 och FCT), Microsoft, PaloAlto Networks, Proofpoint, Infoblox, Forescout och FireEye Helix. Han har omfattande erfarenhet av nätverks- och IT-säkerhetsdesign, quality assurance, produktutveckling samt internetteknik.

Robertos arbetsmetodik bygger på organisation och målorientering. Med bevisad förmåga att implementera standarder, rutiner och processer som förbättrar organisationens affärsutveckling är han en omtyckt och efterfrågad ämnesexpert. Dessutom gör Robertos förmåga att leda projekt och att motivera medarbetare att maximera produktionsnivån honom till en utmärkt teknikkunnig projektledare. God kommunikation med fokus på starka kundrelationer är grunden till hur Roberto tar sig an alla sina uppdrag.

Roberto har över 14 års erfarenhet av nätverksdesign och IKT-projektledning i organisationer av alla storlekar och MSSP:er.

Språk: Engelska och italienska

Elter

Elter

Elter har mer än 21 års erfarenhetinom IKT-marknaden, med internationell och mångkulturell erfarenhet av kollaborationsmiljöer inom finans, telekom och offentlig sektor. Huvudsakliga ämnesområden är Video as a Service (moln), tjänsteleverantörer, TelePresence-utbildning och konsulttjänster, projektledning, pre-sales, support, installation, underhåll ochfield operation med Tandberg, Acano, VBrick och Cisco-lösningar.

Elter började som instruktör för Tandberg och Acano innan han blev auktoriserad instruktör för Cisco (CCSI) 2010 inom videokonferens, telepresence och collaboration, inklusivekurser i High Touch Delivery Learning Services. Tog emot Instructor Excellence Award från Learning @Ciscotvå år i rad 2014 och 2015. Dessutom innehar Elter flera certifieringar inom Cisco Collaboration, bl.a. CCNA Collaboration, CCNP Collaboration, Telepresence Specialist samt VBrick ICP.

Språk: Engelska, spanska och portugisiska

Pawel

Pawel

Pawel har mer än 20 års erfarenhet av arbete som fältingenjör i IT-projekt över hela Polen. Huvudsakliga ansvarsområden är routing, switching och säkerhet.

Pawel trivs när han är delaktig i alla faser av ett IT-projekt och tillåts utnyttja sin kompetens inom pre-sales, planeringslösningar, implementering och underhåll. Dessutom har han en väldigt bred produktkunskap inom leverantörer som 3Com, HP, Cisco, Juniper, Fortinet, PaloAlto och Huawei. Som instruktör har Pawel 4 års erfarenhet av Fortinet- och CompTIA-utbildning. Fokus tenderar att ligga på exempel och fall ur verkligheten snarare än stenciler och PowerPoint-presentationer.

Språk: Engelska och polska

Ralf

Ralf

Ralf har en lång erfarenhet av nätverks- och datasäkerhet. Hans arbete har tagit honom runt om i världen och gett honom möjligheten att påverka organisationer både inom privat och offentlig sektor.

Under de senaste åren har Ralf främst fokuserat på Juniper Networks och Fortinet.

Språk: Engelska, ryska och estländska

Våra Kontor

Vi har en världsomspännande närvaro

Map Insoft

Partnerskap & Referenser