Om oss: Global Leader inom IT-utbildningstjänster | Insoft Services

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Berättelsen om Insoft

Vi levererar auktoriserad utbildning till företag och privatpersoner som vill bli bäst på det de gör.

Sedan 2006 har Insoft Services arbetat med att överföra kunskap. Det sätt på vilket vi gör detta utvecklas ständigt.Denna förändringsprocess med både tiden och behoven hos vår kundbas har effektiviserat oss till att vara ett teknikfokuserat utbildningsföretag.All vår expertis, erfarenhet och hårda arbete riktas nu mot ett enda mål – att leverera världsledande utbildning för utvalda IP-leverantörer.


Oavsett vilken kunskapsbas våra kunder för närvarande har, är vi på Insoft Services dedikerade till att ytterligare förbättra dessa färdigheter. På det sättet kan företagen växa ytterligare och öka sin förståelse för de produkter de för närvarande använder.Vi uppnår dessa mål genom att fokusera på det vi gör bäst – bedöma våra kunders behov, komma med det optimala tillvägagångssättet och leverera en oklanderlig utbildningsupplevelse som levereras av våra världsledande instruktörer.


.

Leadership

ceo

Ali Manzoor

President & CEO

amanzoor@insoftservices.com

En erfaren entreprenör med över 20 års erfarenhet inom IT-sektorn.Driver mångmiljonsatsningar runt om i världen, och specialiserar sig på att tillhandahålla professionella tjänster, support och utbildning.Han hjälper många Fortune 500-företag och driver kontinuerligt deras engagemangsstrategi och vision (CxO) runt flera discipliner.

Träffa vår sälj- och ledningsgrupp

...

Torbjörn Holde

Sales Nordics
...

Daniela Venturelli

Business Development
...

Nitin Sharma

Operations Manager
...

Veronica Brinati

Sales Assistant
...

Matleena Laakso

Sales Representative
...

Dorothy Jane

Hr Manager

Our Technical Team

...

Manish Rajput

Technical Consultant
...

Costin Zaharia

Security Consultant
...

Timothy Matara

DevOps Specialist
...

Vinod Kumar

Security Consultant
...

Nail Dolot

Cisco Data Center Specialist
...

Alexander Tyunin

Cisco Data Center Specialist
...

Rafael Garcia

Fortinet Specialist
...

Alex Marinos

Fortinet and Cisco Specialist
...

Maulik Patel

Fortinet and Cisco Specialist
...

Talha Aktas

SEO Specialist
...

Aadish Bahati

Data Center Consultant

Insoft Academy Team

...

Dubem Okonkwo

Content Developer
...

Brunner Toywa

Content Developer
...

Jack Dowling

Content Developer
...

Martin Marksimovski

Content Developer

Marknadsföring & Produktutveckling

...

Nitesh Choudhary

Software Development
...

Nitin Raturi

Software Developement
...

Vijay Choudhary

Software Development

Ekonomiteam

...

Paulinah Katethya

Procurement Assistant
...

Sona Gevorgyan

Accountant Manager

Insofts team av instruktörer utgörs av experter i världsklass med riktig arbetslivserfarenhet.

I sitt arbete med Insofts kunder över hela världen samlar våra instruktörer den kunskap och teknisk erfarenhet som gör dem till världsledande inom respektive specialområde. Var och en av dem har en mängd olika certifieringar från olika leverantörer.

Vårt specialiserade Cisco-team med ingenjörer och instruktörer ger dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att växa och utveckla de kompetenser du behöver i ditt dagliga arbete. De delar med sig av både teoretisk expertis och praktiska erfarenheter. Kurserna levereras i regel på engelska men undantag kan göras beroende på kursinnehåll.

Instructor Excellence Award uppmärksammar CCSI:er från världens alla hörn som genom sin kunskap och sitt arbete uppvisar en exceptionell förståelse för sitt tekniska expertområde. Detta mäts huvudsakligen med hjälp av den nöjdhetsundersökning som varje student genomgår efter utbildningen. Insofts instruktörer levererar ständigt i topp och våra förstklassiga utbildningar omvittnas ständigt i dessa undersökningar.

An elite team of Subject Matter Experts

...

Jorge

Jorge, fil. dr, har över 15 års erfarenhet av cybersäkerhet och dataskydd inom flera branscher på europeiska företag. Efter att ha disputerat i informatik har han levererat yrkesutbildning om informationssäkerhet, mjukvaruutveckling och projektledningsmetoder till olika universitet och branschorganisationer runt om i Europa.

Jorge uppdaterar ständigt sin kunskap och innehar för tillfället samtliga certifieringar inom IAPP (CIPP / E, CIPM, CIPP / US, CIPP / G, CIPP / G, CIPT, CIPP / C, FIP). Dessutom är han certifierad DPO, GDPR-P samt innehar andra tekniska certifieringar med fokus på användarupplevelse och produktutveckling..

Språk: Engelska och spanska

...

Mohamad

Mohamad är specialiserad på utbildning och konsulttjänster inom cybersäkerhet. Han inledde sin karriär 1992 och blev är idag auktoriserad utbildare för Cisco (CCSI), Microsoft (MCT) och LPI (Linux). Han innehar följande professionella certifieringar från olika leverantörer:

Cisco: CCNA Routing & Switching, CCNP Routing & Switching, CCDA, CCDP, CCNA Wireless, CCNA Voice, CCNA Security, CCNP Security...

Microsoft: MCSA, MCSE (för Windows Server Editions 2000, 2003, 2008, 2012 och 2016)

LPI: LPIC1, LPIC2, LPIC3 Säkerhet

CompTIA: A+, Nätverk+, Säkerhet+

ISACA: CISM

EC-Council: CEHv9

ICSI: CPTA, CPT, CDFE, CWePT, CWiPT

Mohamad brinner idag för att öka kunskapen hos yngre branschkollegor inom huvudsakligen två områden: Entreprenörskap och utbildning inom cybersäkerhet för slutanvändare.

Språk: Arabiska, engelska och franska

...

Aliaksandr

Aliaksandr har mer än 8 års erfarenhet av att leverera auktoriserade Cisco-kurser och seminarier i Europa, Mellanöstern och Asien. Hans huvudsakliga expertis inkluderar men är inte begränsad till routing och switching, trådlöst, nätverksdesign och nätverkssäkerhet. Aliaksandrs utbildningsfilosofi går ut på att studenterna ska erhålla en djup förståelse för ämnet, kunna tolka information och vara utrustade att använda sina nya kunskaper och implementera dem i sitt dagliga arbete. 2019 tilldelades Aliaksander Cisco Excellence Award - Security.

Kundnöjdhetspoäng 4,94/5 (År 2018)

Kundnöjdhetspoäng 4,94/5 (År 2018)

Certifieringar:

Certified Cisco Systems Instructor CCSI #34250, CCNP R&S, CCDP, CCNP Security, CCNP Data Center, CCNA Service Provider, CCNA Wireless

Språk: Engelska, vitryska och ryska

...

Roberto

Roberto har djup kunskap inom informationsteknik och pre-sales, med bred expertis inom Cisco, Fortinet (NSE8 och FCT), Microsoft, PaloAlto Networks, Proofpoint, Infoblox, Forescout och FireEye Helix. Han har omfattande erfarenhet av nätverks- och IT-säkerhetsdesign, kvalitetssäkring, produktutveckling samt Internetteknik.

Robertos arbetsmetodik bygger på organisation och målorientering. Med bevisad förmåga att implementera standarder, rutiner och processer som förbättrar organisationens affärsutveckling är han en omtyckt och efterfrågad ämnesområdesexpert. Dessutom gör Robertos förmåga att leda projekt samt motivera medarbetare att maximera produktionsnivån gör honom dessutom till en utmärkt tekniskt kunnig projektledare. God kommunikation med fokus på starka kundrelationer är grundläggande i hur Roberto tar sig an alla sina uppdrag.

Roberto har över 14 års erfarenhet av nätverksdesign och IKT-projektledning i organisationer av alla storlekar och MSSP:er.

Språk: Engelska och Italienska

...

Elter

Elter har mer än 21 år på IKT-marknaden, med internationell och mångkulturell erfarenhet av samarbetsmiljöer inom finans, telekom och offentlig sektor. Huvudsakliga ämnesområden är video som tjänst (moln), tjänsteleverantörer, TelePresence-utbildning och konsulttjänster, projektledning, pre-sales, support, installation, underhåll samt fältdrift med Tandberg, Acano, VBrick samt Cisco-lösningar.

Elter började som instruktör för Tandberg och Acano innan han blev auktoriserad instruktör för Cisco (CCSI) 2010 inom videokonferens, telepresence och collaboration, inklusive High Touch Delivery Learning Services. Mottog Instructor Excellence Award från Learning @Cisco 2014 och 2015. Dessutom innehar Elter flera certifieringar inom Cisco Collaboration, bl.a. CCNA Collaboration, CCNP Collaboration, Telepresence Specialist samt VBrick ICP.

Språk: Engelska, spanska och portugisiska

...

Pawel

Pawel har mer än 20 års erfarenhet av arbete som fältingenjör i IT-projekt över hela Polen. Huvudsakliga ansvarsområden är routing, switching och säkerhet.

Pawel trivs när han är delaktig i alla faser av ett IT-projekt och tillåts utnyttja sin kompetens inom pre-sales, planeringslösningar, implementering och underhåll. Dessutom har han en väldigt bred produktkunskap inom leverantörer som 3Com, HP, Cisco, Juniper, Fortinet, PaloAlto och Huawei. Som instruktör har Pawel 4 års erfarenhet av Fortinet- och CompTIA-utbildning. Fokus tenderar att ligga på exempel och fall ur verkligheten snarare än stenciler och PowerPoint-presentationer.

Språk: Engelska och polska

...

Pietro

Pietro har arbetat i IT-miljön i mer än 20 år, huvudsakligen inom telekom-, bank- och mediesektorn. Han har utvecklat god kunskap inom ett stort antal IT-plattformar (Virtual, Cloud, Big Data, Nätverk) och har tack vare sin fokus på problemlösning en lång erfarenhet av att arbeta i operativa roller.

Karriären inleddes i början av 90-talet som hårdvaruingenjör innan Pietro gick vidare med OS Software och specialiserade sig på nätverksoperativsystem som Windows NT och Novell. I slutet av 90-talet tog Pietro steget över till UNIX-världen. Under många år arbetade han för Sun Microsystems som konsult hos de största telekomföretagen i Italien (Wind, TIM och Telecom). År 2007 flyttade Pietro till Storbritannien där han arbetade för bland annat Citibank och Sky. Pietros senaste konsultäventyr har gjort honom till expert inom Platform Engineering. Under karriärens gång har han samlat på sig följande certifieringar:

ITIL v3, Solaris 10 Administration, Zabbix Administration, Mapr Cluster Administration, Google Cloud Engineering

Språk: Engelska och italienska

...

Ralf

Ralf har en lång erfarenhet av nätverks- och datasäkerhet. Hans arbete har tagit honom runt om i världen och gett honom möjligheten att påverka organisationer både inom privat och offentlig sektor.

Under de senaste åren har Ralf främst fokuserat på Juniper Networks och Fortinet.

Språk: Engelska, ryska och estländska.

Våra Kontor

Vi har en världsomspännande närvaro

map

Partnerskap & Referenser