Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Vårt konsultföretag
Portfölj

Genom vårt globala system för fotavtryck och ekologiskt partnerarbete erbjuder vi kompletta livscykeldistributioner för tj änsteleverantörer såv äl som stora företag.Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.

services

Insoft är en avancerad teknikpartner för Enterprise Networks, Data Center och Cybersecurity for Global IT Manufactures, nämligen Cisco, Extreme, Fortinet, Juniper Networks, Microsoft och Palo Alto Networks, med 11 kontor som stöder hela EMEA-regionen.Vi tillhandahåller olika tjänster kring IT till några av de största Fortune 500-företagen i världen.

Vår globala kundbas stöds av vårt internationella team med över 30 nationaliteter, vilket gör att vi kan tillhandahålla tjänster i mer än 50 länder över hela världen.Vi fokuserar på att stärka människor och organisationer genom att erbjuda innovativa lösningar och tillhandahålla helt och främst kundcentrerade tjänster.

Hur gör vi detta?

Insoft Consulting Services hub, tillhandahåller banbrytande lösningar inom nätverk och IT.Vår kundbas inkluderar fortune 500-företag och några av de största Telcos Globalt, som litar på oss för IKT-support, konsulttjänster och utbildningstjänster.

Våra referenser och officiell ackreditering från Global IT Manufactures ger oss den tillförlitlighet som krävs för att arbeta med några av de mest komplexa nätverksinfrastrukturerna globalt.

Nätverksrevolutionen och oss!

Vårt fokus är helt baserat på att modernisera klassiska IP-n ätverk.Teknikutvecklingen under de senaste åren har för ändrat v ägen; vi brukade konfigurera n ätverken i våra tidigare dagar.Vårt team är fullt kapabelt att bygga nya programvarudefinierade accessn ätverk och stödja fullst ändig automatisering.Vi har framgångsrikt migrerat många klassiska routing/switching-plattformar till de mest innovativa SDA / SDWAN-kompatibla n ätverk, som är helt s äkrade.Vårt mantra är att ta itu med de tekniska luckor som finns idag inom IT-kompetens, och göra det med de mest kapabla h änderna, för att påskynda IT-tillv äxten och dess integration i vårt samh älle.

Våra lösningar och tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Professionella tj änster kring n ätverkss äkerhet och infrastruktur: Vårt huvudfokus är att distribuera, designa, installera och migrera IP-n ätverk till n ästa generations IoT- och s äkerhetsaktiverade n ätverk. Våra projektengagemang str äcker sig från 1 dag till ett års uppdrag.

Masteravtal

Masteravtal

Våra master outsourcing-avtal med globala IP-leverantörer gör det möjligt för oss att tillhandahålla specialiserade professionella tj änster.Tj änsterna inkluderar ingenjörer och konsulter på plats eller remote. Vi erbjuder flera r äckvidds-baserade tj änster med SLA, flexibelt utformade för att möta kundernas behov.

Avancerad teknikpartner

Avancerad teknikpartner

Avancerad TecF från enkel racking av din IT-utrustning till att fullt ut hantera hela livscykeln för managed services-operationer, vi kan distribuera m änniskor runt om i v ärlden och kan hantera alla multivendor-distributioner på distans eller på plats.

Internationellt erkännande

Internationellt erkännande

Insoft Consulting Services har visat fortsatt engagemang för våra kunder i hela EMEAR.Vårt erkännande är ett bevis på kvaliteten på våra tjänster. L är dig mer

Supporttjänster

Supporttjänster

Våra experter är redo att lösa de utmaningar d är de behövs.Våra supporttj änster arbetar med support-tickets Kvalifikationsproblem; Felsökning på jour, fj ärr och på plats. Insatsstyrka för nödsituationer. Interfacing leverantörsstödteam; Samordning under stödfasen. övervakning och genomförande av verksamheten; Rapportering med mera.

Ackreditering av utbildning

Ackreditering av utbildning

Genom våra utbildningsackrediteringar håller vi inte bara våra resurser fullt medvetna om den nya tekniken och förbättrar deras kompetens, utan ger också regelbundet kunskapsöverföring till en enorm kundbas runt om i världen.

Konsultpaket

Konsultpaket

Vi har utvecklat färdigförpackade lösningar för kunder som letar efter testade, out of the box-lösningar.Våra konsultpaket inkluderar: Design & Dokumentation, Installation & Konfiguration, implementering & testning, kunskapsöverföring.

Resurser

Resurser

Vårt diversifierade heltidsteam av ämnesexperter (SMå OCH) består av Cisco Certified Experts, (inklusive 14x CCIEs, 3x Double CCIEs, 1x CCDE, 38x CCSIs och 10x CCNA), Fortinet Network Security Experts (inklusive 2x NSE8, 6x FCT, 16x NSE4, 5x NSE6 och 7x NSE7) och Juniper Networks Certified Professionals.

Ad Hoc gudstjänster

Ad Hoc gudstjänster

Vi har utökat våra traditionella supporttj änster, med Ad Hoc-tj änster, för att tillhandahålla anpassning och flexibilitet som vissa av våra kunder behöver.Vårt team av experter är berett att ge råd om rekommenderade b ästa praxis och den kunskapsöverföring som behövs för en b ättre distribution av ditt företags produkter.

Outsourcingavtal

Outsourcingavtal

Vår resurs-pool består av proffs från olika bakgrunder och nivåer av expertis.Våra experter är föremål för noggrann granskning och efterlevnad av leverantörens direktiv.

Cisco SDN Konsultverksamhet

Ciscos professionella tjänster

Vi har en av de b ästa CCIEs-resurserna kapabla att hantera alla SDA / SDWAN-distributioner.Insofts Enterprise Network Architects kan anv ändas för alla designkonsultationer, migreringsplanering eller n ätverksoptimering.

Kontakta vårt avancerade kompetenscenter. Insofts Subject Matter Experts finns att konsultera

V änta inte. Våra ämnesexperter inom företag, n ätverkande och teknik kan hj älpa dig att komma åt din organisations behov, påskynda hastigheten på din drifts ättning, minska kostnader och risker och hj älpa dig att skapa en tillförlitlig infrastruktur för att få tillv äxt i ditt företag.

Advanced Competence Center ACC Insoft Consultancy Services

Specialiserade professionella tjänster

Fortinet PS

Insoft är en global PSP (Professional Services Partner) för Fortinet, och hjälper dem att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster.

Läs mer

Cisco PS

Fördefinierat leveransbaserat konsultpaket för Cisco ACI-distributioner.


Läs mer

Juniper PS

Sedan 2006 är Insoft en av de få permanenta globala PS-partnerna för Juniper Networks.

Läs mer

ATIC 360

specialdesignat lösningspaket, som garanterar j ämförbarhet med GDPR-regelverket.

Läs mer