See how Insoft Services is responding to COVID-19

Vårt erkännande

Vårt erkännande


“Certifieringsprocessen kräver mycket hårt arbete under en 12-månadersperiod och visar insoft Services fortsatta EMEA-omfattande engagemang för våra kunder och vår servicekvalitet.Detta innebär nu att våra kunder kan vara säkra på att de arbetar med en IT-leverantör, som själva arbetar under internationellt erkända informationssäkerhetsstandarder.”

Insoft Services har uppnått Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) 9001:2008- och ISO 27001:2005-certifieringar, vilket visar en organisations engagemang för kvalitet på servicestandarder.Kunder som använder Insofts tjänster förlitar sig på vår oavbrutna leverans av affärskritiska tekniska konsulttjänster.ISO-certifieringen säkerställer efterlevnad av dokumenterade processer och procedurer och fortsatta förbättringar i våra professionella tjänster.

ISO 9001:2008- och ISO 27001:2005-standarder anger kvalitetsledningssystem (QMS) krav som fokuserar på en organisations förmåga att uppfylla och förbättra kundernas tillfredsställelse och kvalitetskrav.Som en del av certifieringsprocessen etablerade Insoft Services ett eget QMS för att säkerställa den globala kundnöjdheten.

Genom att identifiera förbättringsområden, skapa rekommendationer för att lösa identifierade luckor och genomföra dessa rekommendationer säkerställer Insoft att företaget har de globala processer som krävs för att konsekvent förbättra servicekvaliteten regelbundet, kvantifierbart och påvisbart.