Cisco utbildning

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Läs mer

Cisco-certifieringar

Upplev en blandad inlärningsmetod som kombinerar det bästa av instruktörsledd utbildning och e-lärande i egen takt för att hjälpa dig att förbereda dig för ditt certifieringsprov.

Läs mer

Cisco Learning Credits

Cisco Learning Credits (CLC) är förbetalda utbildningskuponger som löses in direkt med Cisco och som gör det enklare att planera för din framgång när du köper Ciscos produkter och tjänster.

Läs mer

Cisco Fortbildning

Ciscos fortbildningsprogram erbjuder alla aktiva certifikatinnehavare flexibla alternativ för att omcertifiera genom att slutföra en mängd olika kvalificerade utbildningsartiklar.

Läs mer

Cisco Digital Learning

Certifierade medarbetare är VÄRDERADE tillgångar. Utforska Ciscos officiella digitala utbildningsbibliotek för att utbilda dig själv genom inspelade sessioner.

Läs mer

Partner för affärsaktivering

Cisco Business Enablement Partner Program fokuserar på att vässa affärskunskaperna hos Cisco Channel Partners och kunder.

Läs mer

Cisco Kurskatalog

Läs mer

Fortinet-certifieringar

Fortinet Network Security Expert (NSE) -programmet är ett utbildnings- och certifieringsprogram på åtta nivåer för att lära ingenjörer om deras nätverkssäkerhet för Fortinet FW-färdigheter och erfarenheter.

Tekniska utbildningar

Tekniska utbildningar

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Läs mer

Fortinet Kurskatalog

Utforska ett brett utbud av Fortinet-scheman i olika länder samt onlinekurser.

Läs mer

ATC-status

Kolla in vår ATC-status i utvalda länder i Europa.

Läs mer

Fortinet Professionella tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Läs mer

Microsoft-utbildning

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Tekniska utbildningar

Extreme-utbildning

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks.

Technische Kurse

Tekniske-certifieringar

Vi tillhandahåller omfattande läroplan för tekniska kompetensfärdigheter på certifieringsprestationen.

Läs mer

Extreme Kurskatalog

Hier finden Sie alle Extreme Networks online und den von Lehrern geleiteten Kalender für den Klassenraum.

Läs mer

ATP-ackreditering

Som auktoriserad utbildningspartner (ATP) säkerställer Insoft Services att du får de högsta tillgängliga utbildningsstandarderna.

Läs mer

Konsultpaket

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Lösningar och tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Om oss

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Läs mer
 • +46 8 502 431 88
 • Do training certifications ensure career stability?

  20th October, 2022

  Network security is a field that grows rapidly with the development of new technology. Employers recognize the importance of training people in this area and offer opportunities for certification via various organizations. Security practitioners must keep up with the latest techniques to ensure their abilities are up to date, in addition to acquiring a comprehensive knowledge foundation from years of training and experience. Certifications demonstrate to existing and prospective employers that you have mastered the most recent essential skills.

   

   

  Without proof of your abilities, it might be difficult to persuade prospective employers that you have what it takes. Certifications are proof of ability that can help open doors. A certification demonstrates that you are credible, dedicated, and skilled, all of which are valuable qualities for any security expert.

  Let’s look at some reasons why getting a training certification could ensure career stability..

  Fast growing Industry

  The overall economic cost of cybercrime is estimated to exceed USD 133 billion by the end of the year, with attacks ranging in scope from single-computer breaches to thefts of up to 3 billion records. 63.8% of organizations were targets of phishing or social engineering attacks in 2019 alone, and these trends show no signs of abating.

  As a result of these rising cyberthreats, the information security job market is predicted to rise significantly (Bureau of Labor Statistics, 2022), as there is a higher need for cybersecurity specialists than ever before.

   

   

  Higher Salary

  Several studies have found that certified professionals earn more than non-certified peers. The more certificates someone has, the more valuable that person is on the job market, and this causes employers to want to pay greater pay to hire and retain that person.

  According to the BLS, the industry will rise by 31% between 2019 and 2029. (faster than most other industries). According to the National Center for Education Statistics (NCES), job listings have increased by 94% in the last six years. The bottom line is that certifications can ensure jobs that are rewarding, with high pay, excellent job security, plenty of room for personal and professional development, and numerous job prospects.

  Stand out from the crowd

  Certifications demonstrate that you have spent money, time, and effort to gain knowledge in specific areas. Your certifications can help you stand out in the job market as a professional. Credentials demonstrate that you have security knowledge and abilities that will benefit a company or community.

   

   

  Anyone interested in obtaining gainful employment should consider formally training for skills they’re good at and interested in using on the job. Many certifications exist that demonstrate competence in various areas- so there’s no shortage of options! Furthermore, certifications tend to be more popular than degrees with younger demographics since they don’t require long-term time commitments from students. Essentially, obtaining certifications early in life can have many benefits!

  Broaden your network

  Obtaining certification is also an excellent method to broaden your professional network. Students will typically join a peer study group when training for a specific certification, but certification programmes also provide access to already qualified professionals and specialists in specialized industries. They can provide you with direction, advice, and information that you won’t find anywhere else.

  There’s no doubting the influence a strong professional network can have on your professional success. When done correctly, networking will not only help you obtain a job faster, but it will also provide you a competitive advantage throughout your career. It is vital because it allows you to build and improve your skill set, stay on top of the newest trends in your sector, have a pulse on the job market, meet prospective mentors, partners, and clients, and gain access to the resources that will help you advance your career.

  Final Word
  A cybersecurity certification is both necessary and desirable for a CV. It serves as a guide for businesses and helps individuals stand out for promotions and new jobs. “Certification shows that this person knows the procedure, which is critical for a security officer,” Stanger explains.

  Certifications, in addition to helping you stand out to managers or future employers, demonstrate that you are part of a wider professional network, which provides more contacts and opportunities for professional progress.

   

   

  More Blogs for you: