Cisco utbildning

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Läs mer

Cisco-certifieringar

Upplev en blandad inlärningsmetod som kombinerar det bästa av instruktörsledd utbildning och e-lärande i egen takt för att hjälpa dig att förbereda dig för ditt certifieringsprov.

Läs mer

Cisco Learning Credits

Cisco Learning Credits (CLC) är förbetalda utbildningskuponger som löses in direkt med Cisco och som gör det enklare att planera för din framgång när du köper Ciscos produkter och tjänster.

Läs mer

Cisco Fortbildning

Ciscos fortbildningsprogram erbjuder alla aktiva certifikatinnehavare flexibla alternativ för att omcertifiera genom att slutföra en mängd olika kvalificerade utbildningsartiklar.

Läs mer

Cisco Digital Learning

Certifierade medarbetare är VÄRDERADE tillgångar. Utforska Ciscos officiella digitala utbildningsbibliotek för att utbilda dig själv genom inspelade sessioner.

Läs mer

Partner för affärsaktivering

Cisco Business Enablement Partner Program fokuserar på att vässa affärskunskaperna hos Cisco Channel Partners och kunder.

Läs mer

Cisco Kurskatalog

Läs mer

Fortinet-certifieringar

Fortinet Network Security Expert (NSE) -programmet är ett utbildnings- och certifieringsprogram på åtta nivåer för att lära ingenjörer om deras nätverkssäkerhet för Fortinet FW-färdigheter och erfarenheter.

Tekniska utbildningar

Tekniska utbildningar

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Läs mer

Fortinet Kurskatalog

Utforska ett brett utbud av Fortinet-scheman i olika länder samt onlinekurser.

Läs mer

ATC-status

Kolla in vår ATC-status i utvalda länder i Europa.

Läs mer

Fortinet Professionella tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Läs mer

Microsoft-utbildning

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Tekniska utbildningar

Extreme-utbildning

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks.

Technische Kurse

Tekniske-certifieringar

Vi tillhandahåller omfattande läroplan för tekniska kompetensfärdigheter på certifieringsprestationen.

Läs mer

Extreme Kurskatalog

Hier finden Sie alle Extreme Networks online und den von Lehrern geleiteten Kalender für den Klassenraum.

Läs mer

ATP-ackreditering

Som auktoriserad utbildningspartner (ATP) säkerställer Insoft Services att du får de högsta tillgängliga utbildningsstandarderna.

Läs mer

Konsultpaket

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Lösningar och tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Om oss

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Läs mer
 • +46 8 502 431 88
 • Enterprise Network Security Posture Assessment

  10th May, 2022

  What is that one thing within an enterprise that could be considered the nerve system? I think it’s the network. Your enterprise network facilitates communication and the sharing of information, it also allows everyone in the organization to access tools they need to execute on their day to day tasks.

   

   

  For such a critical and sensitive resource, your organization must ensure data integrity by making sure no one gains unauthorized access. That’s where network security; specifically network penetration testing can help. In this article, I aim to guide you through the whole network penetration testing and/or vulnerability assessment process.

  What is a Network Security Assessment?

  Network Security Assessment is aimed at identifying vulnerabilities in networks; hosts, servers, routers, and switches that can be exploited by hackers. This typically involves one doing what a bad actor would do; identify and exploit security flaws. After identification, one has to fix the network security flaws. Network Security should be a top priority for all organizations and security assessments should be conducted regularly.

  A network security assessment will reveal existing real-world opportunities for malicious actors to be able to gain unlawful access to sensitive data or even completely take-over systems and consequently compromise systems and networks.

  Some of the common system vulnerabilities include misconfigured software, firewalls, and operating systems, outdated software and operating systems, insecure protocols and unnecessarily open ports.

  Types of Network Security Assessments:

  • Vulnerability Scanning: This uses automated systems (such as Nessus, ISS Internet Scanner, QualysGuard, or eEye Retina) with minimal hands-on qualification and assessment of vulnerabilities.
  • Penetration Testing: This involves more offensive external, internal and physical/social attacks. This tests the true strength of your network. Although Penetration Testing Software attempts to penetrate your network, it is not running an active code that could be harmful. Implementing a Pen Test is secure as long as the vulnerability is kept within the scope of the assessment.

  Network Security Assessment Methodologies

  • Black Box Assessment: According to this method, the security team tries to find ways to get into the company’s network ‘from the outside.’ What can they see in this case? Public IP addresses, the external interface of a firewall, systems located in the demilitarized zone (DMZ), etc. No administrator privileges, no access to databases are provided to penetration testers.
  • White Box Assessment: With this approach, the security team tests the network ‘from the inside,’ having all the privileges of the network authorized users. The security engineers have administrator access to all the servers inside the network.
  • Gray Box Assessment: This approach encompasses both methods above but is more comparable to black-box vulnerability assessment. Security engineers conduct Gray box vulnerability assessments if they get some information on the organization’s network, such as user login details, but they don’t get access to the entire network.

   

   

  Stages of Network Security Assessment

  To get a clearer understanding of the assessment process, let us look at the six common stages that you go through on every assessment.

  Step 1. Planning and Defining the Scope

  The network security assessment team deliberates with the customer on the assessment objectives and the scope of work. For instance, security engineers can be tasked with performing vulnerability assessment tests on an enterprise’s internal subnetworks and help with meeting PCI DSS compliance standards.

  Step 2. Intelligence Gathering

  This stage is also referred to as reconnaissance. It involves the discovery of all accessible endpoints and the services or applications they are running. The endpoints include both physical and virtual components, firewalls, antivirus software, intrusion detection and prevention systems. The team identifies whether the network has open ports or services that shouldn’t be running. A keen look is also taken on the endpoint configurations, including any deployed SIEM products.

  Step 3. Scanning and Enumeration

  In this stage, the security team uses tools such as Nmap, Nessus, and Nikto to scan actively against target clients to fingerprint running services and operating systems. “Footprinting” of the network is carried out with the use of automated tools, such as Nmap, a network analysis tool.

  They also perform enumeration; just looking at items and digging into them to see if we can find anything of value. Say there is a web server running on port 80, it is seen that port 80 is open and it’s running something like Apache 1.2 which will be really really outdated. The team conducts research to find out if Apache 1.2 has any exploits for it etc, that falls within the enumeration portion.

  Step 4. Exploitation

  After getting done with information gathering, scanning and enumeration, the team moves into the gaining access portion. They can attempt to escalate privileges, pivot and exploit the trust relationship between the compromised and other servers. They will run an exploit against the client or against a vulnerable service or whatever it may be to try and get access into a machine or into a network or environment etc. After gaining access, the team also works to maintain that access, for instance, if they are logged out due to a machine being powered off etc.

  Step 5. Covering tracks

  And then lastly there is the covering of tracks, the team deletes any generated logs, uploaded malware and any accounts that were created during the exploitation, this is really important.

  Step 6. Reporting and Documentation

  Finally, the team prepares an actionable report on discovered vulnerabilities in the enterprise network. This is backed up with evidence and a description of issues, targets affected and how exploiting those issues may affect the security posture of the enterprise. Recommendations on how to resolve and patch the vulnerabilities are also given.

   

   

  How Can One Get Started?

  Some of the base skills needed to get started with network penetration testing include Kali Linux, Networking; OSI Model, subnetting and common network protocols, Scripting skills; Python and Bash/Shell, Metasploit, Burp Suite, Nessus, Active Directory, Wireless network hacking and OWASP. More specifically;

  • Develop proficiency with basic computer skills, know your way around a Windows or Linux machine. Develop proficiency with installing operating systems, creating bootable USB drives and how to boot from a USB drive. You additionally need to learn about what BIOS and UEFI are.
  • Start playing with Linux and Kali. You really need to learn about Linux if you intend to get into hacking exploits, Windows OS is very limiting, therefore there’s no other way around it, learn Linux! Learn how to find out your IP Address, learn about the Linux Filesystem, learn how to create a User Account, learn about root, Sudo and the Apt Package Manager.
  • Learn the fundamentals of network infrastructure and security. This lays out the very foundation of cybersecurity. You must develop proficiency with network fundamentals such as the most used network protocols, learn about the OSI Model, what a Switch is, what a Firewall is; learn about Firewall Rules and policies, how to control traffic in your own network and how to block certain devices from going out to the Internet Intrusion, TCP and UDP, VLAN’s, IP Addresses and Subnetting.
  • Learn about windows servers and domains. Each and every company will run some kind of Active Directory or other authentication, Windows still being the most dominant. You have to have at least a basic understanding of how Domain Authentication works and how user accounts and computers are connected with a Domain Controller.
  • In addition, with the unabated increase in the adoption of Cloud technologies in enterprise network environments, developing proficiency with Cloud Computing and security in the cloud expertise will be an added advantage.

  To learn more about CyberSecurity career pathways, make sense of what roles lead to which paths and what skills or certifications are applicable, using an easy to use graphical visualization.

  How Insoft Services can help

  It’s hard to manage Cyber Security risk without having a full picture of your enterprises vulnerabilities. That’s why a network security assessment is so important. It helps you develop a map of your IT infrastructure that shows you where all your weak spots are.

  It is best to have a 3rd Party to run the Network Security Assessment and help implement necessary changes. Drawing from our extensive experience in Cyber Security training, not only will we provide you with the right Network Security Assessment, but we can also consult on and implement any changes that need to be made.

   

   

  More Blogs for you: