Cisco utbildning

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Läs mer

Cisco-certifieringar

Upplev en blandad inlärningsmetod som kombinerar det bästa av instruktörsledd utbildning och e-lärande i egen takt för att hjälpa dig att förbereda dig för ditt certifieringsprov.

Läs mer

Cisco Learning Credits

Cisco Learning Credits (CLC) är förbetalda utbildningskuponger som löses in direkt med Cisco och som gör det enklare att planera för din framgång när du köper Ciscos produkter och tjänster.

Läs mer

Cisco Fortbildning

Ciscos fortbildningsprogram erbjuder alla aktiva certifikatinnehavare flexibla alternativ för att omcertifiera genom att slutföra en mängd olika kvalificerade utbildningsartiklar.

Läs mer

Cisco Digital Learning

Certifierade medarbetare är VÄRDERADE tillgångar. Utforska Ciscos officiella digitala utbildningsbibliotek för att utbilda dig själv genom inspelade sessioner.

Läs mer

Partner för affärsaktivering

Cisco Business Enablement Partner Program fokuserar på att vässa affärskunskaperna hos Cisco Channel Partners och kunder.

Läs mer

Cisco Kurskatalog

Läs mer

Fortinet-certifieringar

Fortinet Network Security Expert (NSE) -programmet är ett utbildnings- och certifieringsprogram på åtta nivåer för att lära ingenjörer om deras nätverkssäkerhet för Fortinet FW-färdigheter och erfarenheter.

Tekniska utbildningar

Tekniska utbildningar

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Läs mer

Fortinet Kurskatalog

Utforska ett brett utbud av Fortinet-scheman i olika länder samt onlinekurser.

Läs mer

ATC-status

Kolla in vår ATC-status i utvalda länder i Europa.

Läs mer

Fortinet Professionella tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Läs mer

Microsoft-utbildning

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Tekniska utbildningar

Extreme-utbildning

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks.

Technische Kurse

Tekniske-certifieringar

Vi tillhandahåller omfattande läroplan för tekniska kompetensfärdigheter på certifieringsprestationen.

Läs mer

Extreme Kurskatalog

Hier finden Sie alle Extreme Networks online und den von Lehrern geleiteten Kalender für den Klassenraum.

Läs mer

ATP-ackreditering

Som auktoriserad utbildningspartner (ATP) säkerställer Insoft Services att du får de högsta tillgängliga utbildningsstandarderna.

Läs mer

Konsultpaket

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Lösningar och tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Om oss

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Läs mer
 • +46 8 502 431 88
 • Insoft Academy: Leading provider of professional IT courses

  29th September, 2022

  Insoft Academy specializes in providing professional and quality IT E-learning courses. With over 15 years of experience, we have educated thousands of students from all over the globe. We provide the most comprehensive and up-to-date curriculum, taught by the industry's leading experts. In addition, we provide our students with state-of-the-art e-learning facilities, as well as access to the latest tools.

   

   

  Insoft academy’s primary course curriculum ranges from enterprise networking and network security to DevOps and cloud computing. These programs are designed to give our students the skills and knowledge they need to be successful in the industry.

  Let’s take a brief look at the courses that we provide.

  Network security

  The rapidly evolving digital world has brought with it new challenges in terms of network security. As more and more businesses move online, they are increasingly vulnerable to cyber attacks. This has made network security a vital concern for businesses of all sizes. Insoft Academy offers a range of network security courses that can help businesses protect their data and networks. Our courses cover topics such as intrusion detection, firewall configuration, and secure networking.

   

   

  Network security is an important part of keeping your business safe from cyber attacks. By taking our courses, you'll learn how to identify and protect against common security threats. You'll also gain a better understanding of how to secure your network and keep your data safe. Insoft academy’s security courses ensure that the students have the most up-to-date knowledge on the subject. Whether you are looking to protect your business from cyber attacks or simply want to learn more about network security, Insoft Academy can provide you with the knowledge and skills you need.

  Microsoft training

  Insoft academy’s Microsoft office courses are a great way for students to get the skills they need to be successful in their future career. These courses will give students the opportunity to learn about the different features of each office program and how to use them to their advantage. With the skills learned in these courses, students will be able to confidently use these programs in their future job.

   

   

  We provide a variety of Microsoft Office courses to help you get the most out of this popular suite of productivity software. From Excel to PowerPoint, we can help you master the basics or take your skills to the next level. Whether you're looking to improve your resume, get ahead at work, or simply learn something new, our Microsoft Office courses can help you reach your goals. So why wait? Get started today and see what you can achieve.

  DevOps training

  Insoft academy provides in-depth DevOps courses that cover everything from the basics of DevOps principles to advanced techniques for implementing DevOps practices in your organization. Our DevOps courses are designed for individuals who seek complete proficiency in the DevOps domain. Take a look at the courses we provide in the DevOps.

  Enterprise Networking & Cloud computing

  Insoft academy provides enterprise networking courses that cover everything from the basics of network infrastructure to more advanced concepts such as virtualization and cloud computing. Our courses are designed for IT professionals who want to learn more about enterprise networking and how to implement it in their organizations. Our courses cover topics like network design, administration, security, and more.

   

   

  Whether you're looking to improve your skill set or build a stronger foundation in enterprise networking, we have a course that's right for you. Browse our enterprise networking courses.

  Cybersecurity

  Insoft Academy is proud to provide a variety of cyber security courses to help individuals and businesses stay safe in the ever-changing landscape of the internet. Our courses cover a range of topics, from the basics of cyber security to more advanced techniques for protecting your data. We also provide customized courses to fit the needs of your business or organization.

   

   

  If you're looking to stay up-to-date on the latest cyber security threats and how to protect yourself, Insoft Academy is the perfect place for you. Students who complete these courses will be prepared to take on roles in cybersecurity and help protect their organizations from the ever-growing threat of cyberattacks. Our courses are created by industry experts and are constantly updated to reflect the latest changes in the cyber security landscape.

   

  More Blogs for you: