Cisco utbildning

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Läs mer

Cisco-certifieringar

Upplev en blandad inlärningsmetod som kombinerar det bästa av instruktörsledd utbildning och e-lärande i egen takt för att hjälpa dig att förbereda dig för ditt certifieringsprov.

Läs mer

Cisco Learning Credits

Cisco Learning Credits (CLC) är förbetalda utbildningskuponger som löses in direkt med Cisco och som gör det enklare att planera för din framgång när du köper Ciscos produkter och tjänster.

Läs mer

Cisco Fortbildning

Ciscos fortbildningsprogram erbjuder alla aktiva certifikatinnehavare flexibla alternativ för att omcertifiera genom att slutföra en mängd olika kvalificerade utbildningsartiklar.

Läs mer

Cisco Digital Learning

Certifierade medarbetare är VÄRDERADE tillgångar. Utforska Ciscos officiella digitala utbildningsbibliotek för att utbilda dig själv genom inspelade sessioner.

Läs mer

Partner för affärsaktivering

Cisco Business Enablement Partner Program fokuserar på att vässa affärskunskaperna hos Cisco Channel Partners och kunder.

Läs mer

Cisco Kurskatalog

Läs mer

Fortinet-certifieringar

Fortinet Network Security Expert (NSE) -programmet är ett utbildnings- och certifieringsprogram på åtta nivåer för att lära ingenjörer om deras nätverkssäkerhet för Fortinet FW-färdigheter och erfarenheter.

Tekniska utbildningar

Tekniska utbildningar

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Läs mer

Fortinet Kurskatalog

Utforska ett brett utbud av Fortinet-scheman i olika länder samt onlinekurser.

Läs mer

ATC-status

Kolla in vår ATC-status i utvalda länder i Europa.

Läs mer

Fortinet Professionella tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Läs mer

Microsoft-utbildning

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Tekniska utbildningar

Extreme-utbildning

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks.

Technische Kurse

Tekniske-certifieringar

Vi tillhandahåller omfattande läroplan för tekniska kompetensfärdigheter på certifieringsprestationen.

Läs mer

Extreme Kurskatalog

Hier finden Sie alle Extreme Networks online und den von Lehrern geleiteten Kalender für den Klassenraum.

Läs mer

ATP-ackreditering

Som auktoriserad utbildningspartner (ATP) säkerställer Insoft Services att du får de högsta tillgängliga utbildningsstandarderna.

Läs mer

Konsultpaket

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Lösningar och tjänster

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Om oss

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

Läs mer
 • +46 8 502 431 88
 • New changes to the Cisco Certification and Training Program

  28th July, 2022

  As part of the new Cisco 2.0 Certification Program, new exams are now available for all levels of expertise including, CCNA, CCNP, CCIE. The new exams for the DevNet and Specialist certifications are also available.

  Whether you are preparing for the exams or you want to upskill and keep your current certification via Cisco’s Continuing Education program, you can take the recommended Cisco training courses listed below. Each level of expertise: Associate, Specialist, Professional and Expert – has different exam requirements.

  As an Authorized Learning Partner, we, at Insoft, can guide you through the process, providing you with the training needed and help you achieve your certification faster.

  This article summarizes all you need to know regarding the Cisco Certification 2.0, also called: Cisco Next-Level Certifications.

   

   

  Cisco Associate Level Certification and Training Program

  The associate-level certification programs have been redesigned to better align with the evolving IT industry. These provide the skills any networking professionals need to successfully manage cutting edge network solutions.

   

   

  CCNA Associate Certification

  The new CCNA now validates a broad range of skills and knowledge. Apart from network fundamentals, it now includes security, automation and programmability modules. Before, candidates had to take multiple exams to earn a CCNA, but with this change, you can take your career in any direction.

  Newly adjusted for the latest technologies and job roles, the new CCNA exam tests your knowledge and skills in Network and Security Fundamentals, Network Access, IP Connectivity, IP Services, Automation and Programmability.

  Exams & Recommended Cisco Training

  DevNet Associate Certification

  Cisco’s Associate Level Program also includes the DevNet Associate. The Cisco Certified DevNet Associate certification recognises key emerging technical skills for a new kind of IT professional, empowering organizations to embrace the potential of applications, automation, and infrastructure for the network, IoT, DevOps, and Cloud.

  The DevNet Associate Program validates skills in software development and design, including APIs, Cisco Platforms, Application Development, Security Infrastructure and Automation. It targets software developers, DevOps engineers, automation specialists, and other software professionals.

  There are no formal prerequisites for DevNet Associate certification, but you should have a good understanding of the exam topics and some experience with software development and Python programming.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Cisco Certified Specialist Certification and Training Program

  Whether you want to focus on different areas of specialisation or pursue CCNP or CCIE certification, you now get recognised for your accomplishments every step of the way. For each professional and expert level exams, you will earn a Cisco Certified Specialist badge that validates your expertise in a given technology.

   

   

  DevNet Specialist Certification

  To earn a DevNet Specialist, pass one exam from the Cisco DevNet Professional and you are certified! As a Cisco Certified DevNet Specialist, you can assure that your certifications align with your career interests and job requirements.

  Exams & Recommended Cisco Training

  • See Cisco DevNet Professional training below (core or concentration) or visit Cisco’s website to learn more about the new Specialist Certifications.

  Cisco Professional Level Certification and Training Program

  On the professional level, you can select the desired core technology to further customise your learning path including DevNet Professional, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Data Center, CCNP Security and CCNP Service Provider.

  To earn a Cisco Professional Certification, you need to pass two exams: the required core exam and a concentration exam of your choice. The core exams validate your knowledge on a specific technology, while the concentration exams focus on emerging and industry-specific topics such as network design, SD-WAN, wireless, and automation.

   

   

  DevNet Professional Certification

  The Cisco Certified DevNet Professional proves your skills in developing and maintaining applications built on Cisco platforms. A first-of-its-kind at Cisco, the program certifies key emerging technical skills for IT professionals and prepares them for the job roles of the future.

  Every exam in the DevNet Professional program earns an individual Specialist certification, so you get recognized for your accomplishments along the way.

  Similarly to the DevNet Associate, there are no formal prerequisites for DevNet Professional, but you should have a good understanding of the exam topics and three to five years of experience with software development (including Python).

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required core exam:

  Concentration exams (choose one):

  CCNP Enterprise Certification

  The CCNP Enterprise now includes automation and programmability to help you scale your networking infrastructure. Being one of the industry’s most respected certifications, the CCNP validates your knowledge of enterprise infrastructure including dual-stack (IPv4 and IPv6) architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, security, and automation.

  Every CCNP Enterprise exam now earns an individual Specialist certification, so you get recognized for your accomplishments along the way. Besides, the core exam is also the qualifying exam for CCIE Enterprise Infrastructure and CCIE Enterprise Wireless certifications.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required core exam:

  Concentration exams (choose one):

  CCNP Collaboration Certification

  The new CCNP Collaboration certification program prepares you for today’s professional-level job roles in collaboration technologies. The CCNP Collaboration now includes automation and programmability to help you scale your collaboration infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required core exam:

  Concentration exams (choose one):

  CCNP Data Center Certification

  One of the industry’s most respected certifications, CCNP validates the core knowledge you need while giving you the flexibility to choose a focus area. Similarly to other CCNP certifications, the CCNP Data Center now includes automation and programmability to help you scale your Data Center infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required core exam:

  Concentration exams (choose one):

   

   

  CCNP Security Certification

  One of the industry’s most respected certifications, the new CCNP Security certification program prepares you for today’s professional-level job roles in security technologies. The CCNP Security also includes automation and programmability to help you scale your security infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required core exam:

  Concentration exams (choose one):

  CCNP Service Provider Certification

  The new CCNP Service Provider certification program prepares you for today’s professional-level job roles in service provider technologies and includes automation and programmability modules to help you scale your service provider infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required core exam:

  Concentration exams (choose one):

  Cisco Expert-Level Certification and Training Program

  There are some significant changes in the CCIE program as well. Now the CCIE is valid for 3 years, instead of 2 and the suspended status is no longer an option.

  With the new changes, the written exam no longer exists and the qualifying exam for the CCIE is the core exam from the corresponding CCNP track, which means you will still need to pass two exams:

  CCIE Enterprise Wireless Certification

  The new CCIE Enterprise Wireless certification program prepares you for today’s expert-level job roles in enterprise wireless technologies. It also includes automation and programmability to help you scale your enterprise wireless infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required qualifying exam:

  Lab exam:

  • CCIE Enterprise Wireless v1.0 - This 8-hour hands-on lab exam covers the end-to-end lifecycle of complex enterprise wireless networks, from designing and deploying to operating and optimising those networks.

  CCIE Enterprise Infrastructure Certification

  The new CCIE Enterprise Infrastructure certification enables your skills with complex enterprise infrastructure solutions and prepares you for today’s expert-level job roles in enterprise infrastructure technologies. As one of the industry’s most respected certifications, the CCIE Enterprise Infrastructure now includes automation and programmability to help you scale your enterprise infrastructure and distinguish you as a technical leader.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required qualifying exam:

  Lab exam:

  • CCIE Enterprise Infrastructure v1.0 - This 8-hour hands-on lab exam covers the end-to-end lifecycle of complex enterprise networks, from designing to deploying and operating those networks.

  CCIE Collaboration Certification

  The new CCIE Collaboration certification program prepares you for today’s expert-level job roles in collaboration technologies. It includes automation and programmability modules to help you scale your collaboration infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required qualifying exam:

  Lab exam:

  • CCIE Collaboration v3.0 - This 8-hour hands-on lab exam covers the end-to-end lifecycle of complex collaboration infrastructures, from designing and deploying to operating and optimizing.

  CCIE Data Center Certification

  The new CCIE Data Center certification program prepares you for today’s expert-level job roles in Data Center technologies and includes an increased focus on automation and programmability to help you streamline your Data Center deployment and operations.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required qualifying exam:

  Lab exam:

  • CCIE Data Center v3.0 - This 8-hour hands-on lab exam covers the end-to-end lifecycle of complex Data Center networks, from designing and deploying to operating and optimizing.

  CCIE Security Certification

  The new CCIE Security certification program prepares you for today’s expert-level job roles in security technologies and now includes automation and programmability to help you scale your security solutions.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required qualifying exam:

  Lab exam:

  • CCIE Security v6.0 - This 8-hour hands-on lab exam covers the end-to-end lifecycle of complex security solutions and technologies, from designing and deploying to operating and optimizing.

  CCIE Service Provider Certification

  The CCIE Service Provider certification proves your skills with complex service provider solutions and prepares you for today’s expert-level job roles in service provider technologies. It now includes automation and programmability to help you scale your service provider infrastructure.

  Exams & Recommended Cisco Training

  Required qualifying exam:

  Lab exam:

  • CCIE Service Provider v5.0 - This 8-hour hands-on lab exam covers the end-to-end lifecycle of complex service provider networks, from designing and deploying to operating and optimizing.

  To learn more about which exams are retiring and which exams that exist today will continue to be part of the 2.0 certification portfolio, see Cisco’s Exam Portfolio Transition.

   

   

  More Blogs for you:

   

  Relevant Exams: CCNA 200-301, ENCOR 300-401, CLCOR 300-801, DCCOR 300-601, SCOR 300-701, SPCOR 300-501