Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

SESA v3.1 - Securing Email with Cisco Email Security Appliance

4 Dagar (Online och på plats)

Network Security

Pris på begäran

The SESA - Securing Email with Cisco Email Security Appliance v3.1 course shows you how to deploy and use Cisco Email Security Appliance to establish protection for your email systems against phishing, business email compromise, and ransomware, and to help streamline email security policy management. This hands-on course provides you with the knowledge and skills to implement, troubleshoot, and administer Cisco Email Security Appliance, including key capabilities such as advanced malware protection, spam blocking, anti-virus protection, outbreak filtering, encryption, quarantines, and data loss prevention.

 

This course helps you prepare to take the exam, Securing Email with Cisco Email Security Appliance (300-720 SESA), which leads to CCNP Security and the Certified Specialist - Email Content Security certifications.

After taking this course, you should be able to:

 • Describe and administer the Cisco Email Security Appliance (ESA)
 • Control sender and recipient domains
 • Control spam with Talos SenderBase and anti-spam
 • Use anti-virus and outbreak filters
 • Use mail policies
 • Use content filters
 • Use message filters to enforce email policies
 • Prevent data loss
 • Perform LDAP queries
 • Authenticate Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) sessions
 • Authenticate email
 • Encrypt email
 • Use system quarantines and delivery methods
 • Perform centralized management using clusters
 • Test and troubleshoot

Describing the Cisco Email Security Appliance

 • Cisco Email Security Appliance Overview
 • Technology Use Case
 • Cisco Email Security Appliance Data Sheet
 • SMTP Overview
 • Email Pipeline Overview
 • Installation Scenarios
 • Initial Cisco Email Security Appliance Configuration
 • Centralizing Services on a Cisco Content Security Management Appliance (SMA)
 • Release Notes for AsyncOS 11.x

 

Administering the Cisco Email Security Appliance

 • Distributing Administrative Tasks
 • System Administration
 • Managing and Monitoring Using the Command Line Interface (CLI)
 • Other Tasks in the GUI
 • Advanced Network Configuration
 • Using Email Security Monitor
 • Tracking Messages
 • Logging

 

Controlling Sender and Recipient Domains

 • Public and Private Listeners
 • Configuring the Gateway to Receive Email
 • Host Access Table Overview
 • Recipient Access Table Overview
 • Configuring Routing and Delivery Features

 

Controlling Spam with Talos SenderBase and Anti-Spam

 • SenderBase Overview
 • Anti-Spam
 • Managing Graymail
 • Protecting Against Malicious or Undesirable URLs
 • File Reputation Filtering and File Analysis
 • Bounce Verification

 

Using Anti-Virus and Outbreak Filters

 • Anti-Virus Scanning Overview
 • Sophos Anti-Virus Filtering
 • McAfee Anti-Virus Filtering
 • Configuring the Appliance to Scan for Viruses
 • Outbreak Filters
 • How the Outbreak Filters Feature Works
 • Managing Outbreak Filters

 

Using Mail Policies

 • Email Security Manager Overview
 • Mail Policies Overview
 • Handling Incoming and Outgoing Messages Differently
 • Matching Users to a Mail Policy
 • Message Splintering
 • Configuring Mail Policies

 

Using Content Filters

 • Content Filters Overview
 • Content Filter Conditions
 • Content Filter Actions
 • Filter Messages Based on Content
 • Text Resources Overview
 • Using and Testing the Content Dictionaries Filter Rules
 • Understanding Text Resources
 • Text Resource Management
 • Using Text Resources

 

Using Message Filters to Enforce Email Policies

 • Message Filters Overview
 • Components of a Message Filter
 • Message Filter Processing
 • Message Filter Rules
 • Message Filter Actions
 • Attachment Scanning
 • Examples of Attachment Scanning Message Filters
 • Using the CLI to Manage Message Filters
 • Message Filter Examples
 • Configuring Scan Behavior

 

Preventing Data Loss

 • Overview of the Data Loss Prevention (DLP) Scanning Process
 • Setting Up Data Loss Prevention
 • Policies for Data Loss Prevention
 • Message Actions
 • Updating the DLP Engine and Content Matching Classifiers

 

Using LDAP

 • Overview of LDAP
 • Working with LDAP
 • Using LDAP Queries
 • Authenticating End-Users of the Spam Quarantine
 • Configuring External LDAP Authentication for Users
 • Testing Servers and Queries
 • Using LDAP for Directory Harvest Attack Prevention
 • Spam Quarantine Alias Consolidation Queries
 • Validating Recipients Using an SMTP Server

 

SMTP Session Authentication

 • Configuring AsyncOS for SMTP Authentication
 • Authenticating SMTP Sessions Using Client Certificates
 • Checking the Validity of a Client Certificate
 • Authenticating User Using LDAP Directory
 • Authenticating SMTP Connection Over Transport Layer Security (TLS) Using a Client Certificate
 • Establishing a TLS Connection from the Appliance
 • Updating a List of Revoked Certificates

 

Email Authentication

 • Email Authentication Overview
 • Configuring DomainKeys and DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signing
 • Verifying Incoming Messages Using DKIM
 • Overview of Sender Policy Framework (SPF) and SIDF Verification
 • Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance (DMARC) Verification
 • Forged Email Detection

 

Email Encryption

 • Overview of Cisco Email Encryption
 • Encrypting Messages
 • Determining Which Messages to Encrypt
 • Inserting Encryption Headers into Messages
 • Encrypting Communication with Other Message Transfer Agents (MTAs)
 • Working with Certificates
 • Managing Lists of Certificate Authorities
 • Enabling TLS on a Listener’s Host Access Table (HAT)
 • Enabling TLS and Certificate Verification on Delivery
 • Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Security Services

 

Using System Quarantines and Delivery Methods

 • Describing Quarantines
 • Spam Quarantine
 • Setting Up the Centralized Spam Quarantine
 • Using Safelists and Blocklists to Control Email Delivery Based on Sender
 • Configuring Spam Management Features for End Users
 • Managing Messages in the Spam Quarantine
 • Policy, Virus, and Outbreak Quarantines
 • Managing Policy, Virus, and Outbreak Quarantines
 • Working with Messages in Policy, Virus, or Outbreak Quarantines
 • Delivery Methods

 

Centralized Management Using Clusters

 • Overview of Centralized Management Using Clusters
 • Cluster Organization
 • Creating and Joining a Cluster
 • Managing Clusters
 • Cluster Communication
 • Loading a Configuration in Clustered Appliances
 • Best Practices

 

Testing and Troubleshooting

 • Debugging Mail Flow Using Test Messages: Trace
 • Using the Listener to Test the Appliance
 • Troubleshooting the Network
 • Troubleshooting the Listener
 • Troubleshooting Email Delivery
 • Troubleshooting Performance
 • Web Interface Appearance and Rendering Issues
 • Responding to Alerts
 • Troubleshooting Hardware Issues
 • Working with Technical Support

 

References

 • Model Specifications for Large Enterprises
 • Model Specifications for Midsize Enterprises and Small-to-Midsize Enterprises or Branch Offices
 • Cisco Email Security Appliance Model Specifications for Virtual Appliances
 • Packages and Licenses

 

Lab outline

 • Verify and Test the Cisco ESA Configuration
 • Perform Basic Administration
 • Advanced Malware in Attachments (Macro Detection)
 • Protect Against Malicious or Undesirable URLs Beneath Shortened URLs
 • Protect Against Malicious or Undesirable URLs Inside Attachments
 • Intelligently Handle Unscannable Messages
 • Leverage AMP Cloud Intelligence Via Pre-Classification Enhancement
 • Integrate Cisco ESA with AMP Console
 • Prevent Threats with Anti-Virus Protection
 • Applying Content and Outbreak Filters
 • Configure Attachment Scanning
 • Configure Outbound Data Loss Prevention
 • Integrate Cisco ESA with LDAP and Enable the LDAP to Accept Query
 • Domain Keys Identified Mail (DKIM)
 • Sender Policy Framework (SPF)
 • Forged Email Detection
 • Configure the Cisco SMA for Tracking and Reporting

To fully benefit from this course, you should have one or more of the following basic technical competencies:

 • Cisco certification (Cisco CCENT certification or higher)
 • Relevant industry certification, such as (ISC)2, CompTIA Security+, EC-Council, Global Information Assurance Certification (GIAC), and ISACA
 • Cisco Networking Academy letter of completion (CCNA 1 and CCNA 2)
 • Windows expertise: Microsoft [Microsoft Specialist, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)], CompTIA (A+, Network+, Server+)

 

The knowledge and skills that a student must have before attending this course are:

 • TCP/IP services, including Domain Name System (DNS), Secure Shell (SSH), FTP, Simple Network Management Protocol (SNMP), HTTP, and HTTPS
 • Experience with IP routing
 • Security engineers
 • Security administrators
 • Security architects
 • Operations engineers
 • Network engineers
 • Network administrators
 • Network or security technicians
 • Network managers
 • System designers
 • Cisco integrators and partners

Datum

 • Från: 20 December, 2021

  Att: 23 December, 2021

  Plats: Online


 • Från: 17 January, 2022

  Att: 20 January, 2022

  Plats: Online


 • Från: 14 February, 2022

  Att: 17 February, 2022

  Plats: Online


 • Från: 14 March, 2022

  Att: 17 March, 2022

  Plats: Online


 • Från: 11 April, 2022

  Att: 14 April, 2022

  Plats: Online


 • Från: 9 May, 2022

  Att: 12 May, 2022

  Plats: Online