IAPP (GDPR) Kurser och Utbildning i Sverige

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

IAPP Utbildning

IAPP Training

IAPP – International Association of Privacy Professionals utbildning


IAPP (International Association of Privacy Professionals) är branschstandarden när det gäller informationssekretess. IAPP ansvarar för att utveckla och lansera globalt erkända autentiseringsprogram som hjälper sekretesspersonal att utveckla sin karriär och organisationer för att hantera och skydda deras data.

IAPP utbildning

Dessa utbildningsprogram har utformats speciellt för yrkesverksamma som ansvarar för, hanterar och får åtkomst till data:

Jämför program för att välja det som passar dig

CIPP Training
VAD Lagar
och Regler
 • Lagligt
 • Överensstämmelse
 • Informationshantering
 • Datastyrning
 • Personalresurser
CIPM Training
HUR Verksamheten
 • Riskhantering
 • Sekretessåtgärder
 • Ansvarsskyldighet
 • Granskning
 • Sekretessanalys
CIPT Training
HUR Teknologi
 • Informationsteknologi
 • Informationssäkerhet
 • Programvaruteknik
 • Integritet efter design

För dig som vill fokusera på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) rekommenderar vi CIPP/E- och CIPM-paketutbildningen för att snabbt starta din GDPR-beredskapsresa.

Vem ska delta?

Alla som är intresserade av dataskydd eller informationssekretess, särskilt yrkesverksamma som arbetar med sekretesslagar, förordningar och ramar, inklusive advokater, jurister, compliance specialists och juridiska personer och de som hanterar den dagliga integritetsverksamheten för företag och organisationer, inklusive dataskyddsombud (DPO), projektledare, ledare, HR och andra verksamma inom integritetsskydd.

Registrering

Våra IAPP-sekretesskurser finns tillgängliga online eller i ett klassrum. HITTA EN UTBILDNING NÄRA DIG

Undrar du om IAPP-utbildningen passar dig? Skicka ett mailtill osspå utbildning@insoftservices.se, eller ring +46 8 502 431 88

Konsulttjänster för Dataskydd

Implementering av dataskydd och efterlevnad av GDPR-reglerna kräver mer än bara utbildning av individer i hela organisationen. Tillämpa en metod som fungerar bättre för ditt företag. Planera ett möte med våra sekretessexperter. Läs mer >


Filtrera efter :