See how Insoft Services is responding to COVID-19

IAPP Utbildning

IAPP – International Association of Privacy Professionals Utbildning


De IAPP (International Association of Privacy Professionals) är branschstandarden när det gäller informationssekretess. IAPP ansvarar för att utveckla och lansera globalt erkända autentiseringsprogram som hjälper sekretesspersonal att utveckla sin karriär och organisationer för att hantera och skydda deras data.

Insoft Services´ IAPP Ackreditering

Som officiell utbildningspartner ger Insoft Services åtkomst till ackrediterad IAPP-sekretessutbildning i hela EMEA. Dessa certifieringar överensstämmer med ANSI / ISO / IEC 17024-standarden, vilket innebär att de har utvecklats för att uppfylla stränga krav och för att se till att de som har IAPP-referenser har de kunskaper och kunskaper som krävs för att göra jobbet bättre än de som inte har .

IAPP Utbildning

IAPP-utbildningen hjälper dig att utveckla din karriär som sekretesspersonal. Insoft Services & acute; utbildningsprogram ger tillgång till officiellt innehåll, läroböcker, exempelfrågor, provkupongen och 1 års IAPP-medlemskap.

Dessa utbildningsprogram har utformats speciellt för yrkesverksamma som hanterar, hanterar och får åtkomst till data:

Jämför program för att välja vilket som passar dig

insoft
DE WHATLaws
och Regulations
 • Lagligt
 • Överensstämmelse
 • Informationshantering
 • Datastyrning
 • Personalresurser
insoft
HUR
Verksamheten
 • Riskhantering
 • Sekretessåtgärder
 • Ansvarsskyldighet
 • Granskning
 • Sekretessanalys
insoft
HUR
Teknologi
 • Informationsteknologi
 • Informationssäkerhet
 • Programvaruteknik
 • Integritet efter design

För dig som vill fokusera på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) rekommenderar vi CIPP/E- och CIPM-paketutbildningen för att snabbt starta din GDPR-beredskapsresa.

Vem ska delta?

Alla som är intresserade av dataskydd eller informationssekretess, särskilt yrkesverksamma som arbetar med sekretesslagar, förordningar och ramar, inklusive advokater, advokater, advokater, efterlevnadsspecialister och juridiska personer och de som hanterar den dagliga integritetsverksamheten för företag och organisationer, inklusive dataskyddsombud (DPO), projektledare, ledare, HR och andra sekretesspersoner.

Registreringsprocess

Våra IAPP-sekretesskurser finns tillgängliga online eller i ett klassrum. HITTA UTBILDNING NÄR DIG

Tvivlar du på om IAPP-utbildningen passar dig? Skicka oss ett mail på utbildning@insoftservices.se eller ring +46 8 502 431 88

Data Privacy Consulting

Implementering av dataskydd och efterlevnad av GDPR-reglerna kräver mer än bara utbildning av individer i hela organisationen. Anta en metod som fungerar bättre för ditt företag. Planera ett möte med våra sekretessexperter. Läs mer >


Filtrera efter