See how Insoft Services is responding to COVID-19

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

CompTIA A+

5 Dagar (Online och på plats)

IT Services Management

Pris på begäran

CompTIA's A+ Certification is the industry standard for validating the foundational skills needed by support technicians in today's digital world. A technical support professional does much more than fix a PC, they now have to understand how applications work across systems and be capable of solving problems that help to keep the business running smoothly. The CompTIA A+ Certification has recently been updated to reflect the growing focus on topics such cybersecurity, Prvacy, IoT, Scripting, Virtualisation and Cloud. This certification requires that you pass two exams: CompTIA A+ Core 1 Exam 220-1001 and Core 2 Exam 220-1002.

After completing this course you should be able to:

 • Support basic IT infrastructure, including endpoint management, advanced device connectivity troubleshooting, and basic networking
 • Configure and support PC, mobile and IoT device hardware, including components, connectors and peripherals
 • Implement basic data backup and recovery methods and apply data storage and management best practices
 • Demonstrate baseline security skills for IT support professionals, including detecting and removing malware, addressing privacy concerns, physical security and device hardening
 • Configure device operating systems, including Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android and iOS and administer client-based as well as cloud-based (SaaS) software
 • Troubleshoot and problem solve core service and support challenges while applying best practices for documentation, change management, and the use of scripting in IT support

Supporting Operating Systems

 • Identify Common Operating Systems
 • Troubleshooting Methodolgy
 • Use Windows Features and Tools
 • Manage Files in Windows
 • Manage Disks in Windows
 • Manage Devices in Windows

Installing and Configuring PC Components

 • Use Appropriate Safety Procedures
 • PC Components
 • Common Connection Interfaces
 • Install Peripheral Devices

Installing, Configuring and Troubleshooting Display and Multimedia Devices

 • Install and Configure Display Devices
 • Troubleshoot Display Devices
 • Install and Configure Multimedia Devices

Installing, Configuring and Troubleshooting Storage Devices

 • Install System Memory
 • Insall and Configure Mass Storage Devices
 • Install and Configure Removable Storage
 • Configure RAID
 • Troublshoot Storage Devices

Installing, Configuring and Troubleshooting Internal System Components

 • Install and Upgrade CPUs
 • Configure and Update BIOS/UEFI
 • Install Power SUpplies
 • Troubleshoot Internal System Components
 • Configure a Custom PC

Installing, Configuring and Maintaining Operating Systems

 • Configure and Use Linux
 • Configure and Use macOS
 • Install and Upgrade Operating Systems
 • Maintain OSs

Maintaining and Troubleshooting Microsoft Windows

 • Install and Manage Windows Applications
 • Manage Windows Performance
 • Troublshoot WIndows

Network Infrastructure Concepts

 • Wired Networks
 • Network Hardware Devices
 • Wireless Networks
 • Internet Connection Types
 • Network Configuration Concepts
 • Network Services

Configuring and Troubleshooting Networks

 • Configure Network Connection Settings
 • Install and Configure SOHO Networks
 • Configure SOHO Network Security
 • Configure Remote Access
 • Troubleshoot Network Connectons
 • Install and configure IoT Devices

Managing Users, Workstations and Shared Resources

 • Manage Users
 • Configure Shared Resources
 • Configure Active Directory Accounts and Policies

Implementing Client Virtualization and Cloud Computing

 • Configure Client-Side Virtualization
 • Cloud Computing Concepts

Security Concepts

 • Logical Security Concepts
 • Threat and Vulnerabilities
 • Physical Security Measures

Securing Workstations and Data

 • Implement Security Best Practices
 • Implement Data Protection Policies
 • Protect Data During Incident Response

Troubleshooting Workstation Security Issues

 • Detect, Remove and Prevent Malware
 • Troubleshoot Common Workstation Security Issues

Supporting and Troubleshooting Laptops

 • Use Laptop Features
 • Install and Configure Laptop Hardware
 • troublshoot Common Laptop Issues

Supporting and Troublshooting Mobile Devices

 • Mobile Device Types
 • Connect and Configure Mobile Device Accessories
 • Configure Mobile Device Network Connectivity
 • Support Mobile Apps
 • Secure Mobile Devices
 • Troublshoot Mobile Device Issues

Installing, Configuring and Troubleshooting Print Devices

 • Maintain Laser Printers
 • Maintain Inkjet Printers
 • Maintain Impact, Thermak and 3D Printers
 • Install and Configure Printers
 • Troubleshoot Print Device Issues
 • Install and Configure Imaging Devices

Implementing Operational Procedures

 • Environmental Impacts and Controls
 • Create and Maintain Documentation
 • Use Basic Change Management Best Practices
 • Implement Disaster Prevention and Recovery Methods
 • Basic Scripting Concepts
 • Professionalism and Communication
 • Recognize the main components of a PC and different data media such as USB drives and DVD.
 • Start the computer and navigate the desktop.
 • Use Windows Explorer to create directories and subdirectories and manage files.
 • Use a web browser such as Internet Explorer to view websites.

Datum

 • Från: 9 August, 2021

  Att: 13 August, 2021

  Plats: Online


 • Från: 13 September, 2021

  Att: 17 September, 2021

  Plats: Online


 • Från: 4 October, 2021

  Att: 8 October, 2021

  Plats: Online


 • Från: 22 November, 2021

  Att: 26 November, 2021

  Plats: Online