CompTIA Linux+ kurs och utbildning

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

CompTIA Linux+

5 Dagar (Online och på plats)

IT Services Management

Pris på begäran

The CompTIA Linux+ course, developed to cover CompTIA exam XK0-004, builds on your existing user-level knowledge and experience with the Linux operating system to present fundamental skills and concepts that you will use in your profession.

 

This course can benefit you in two ways. If your job duties include Linux troubleshooting, installation, or maintenance, or if you are preparing for any type of Linux-related career, it provides the background knowledge and skills you will require to be successful. In addition, it assists you if you are preparing to take the CompTIA Linux+exam XK0-004, in order to become a CompTIA Linux+ Certified Professional.

In this course, you will administer Linux.

You will:

 • Identify basic Linux concepts and perform basic Linux tasks.
 • Manage user and group accounts.
 • Manage partitions and the Linux filesystem.
 • Manage various files in Linux.
 • Work with Linux permissions and ownership.
 • Print files.
 • Manage packages.
 • Manage kernel services.
 • Work with the Bash shell and shell scripts.
 • Manage jobs and processes.
 • Manage system services.
 • Configure network services.
 • Configure basic Internet services.
 • Implement measures to secure a Linux system.
 • Manage hardware associated with Linux systems.
 • Troubleshoot Linux system issues.
 • Install the Linux operating system.
 • Configure the GUI.

Lesson 1: Performing Basic Linux Tasks

Topic A: Identify the History and Development of Linux Topic B: Enter Shell Commands Topic C: Get Help Using Linux Topic D: Start and Stop Linux
 

Lesson 2: Managing User and Group Accounts

Topic A: Create User and Group Accounts Topic B: Configure User Profiles Topic C: Administer User and Group Accounts
 

Lesson 3: Managing Partitions and the Linux Filesystem

Topic A: Create Partitions Topic B: Navigate Through the Linux Filesystem Topic C: Manage the Filesystem Topic D: Maintain the Filesystem
 

Lesson 4: Managing Files in Linux

Topic A: Create and Edit Text Files Topic B: Locate Files Topic C: Search Text Using Regular Expressions Topic D: Apply Filters to Text Streams Topic E: Link Files Topic F: Back Up and Restore Files Topic G: Manage Databases Using MariaDB
 

Lesson 5: Managing Linux Permissions and Ownership

Topic A: Modify File and Directory Permissions Topic B: Modify Default Permissions Topic C: Modify File and Directory Ownership Topic D: Set Special Permissions and Attributes
 

Lesson 6: Printing Files

Topic A: Configure a Local Printer Topic B: Print Files Topic C: Configure Remote Printing
 

Lesson 7: Managing Packages

Topic A: Manage Packages Using RPM Topic B: Verify Packages Topic C: Upgrade Packages Topic D: Configure Repositories Topic E: Manage Packages Using YUM Topic F: Advanced Package and Application Management
 

Lesson 8: Managing Kernel Services

Topic A: Explore the Linux Kernel Topic B: Customize Kernel Modules Topic C: Create an initrd Image Topic D: Manage Device Drivers and Hardware Devices Topic E: Monitor Processes and Resources
 

Lesson 9: Working with the Bash Shell and Shell Scripts

Topic A: Perform Basic Bash Shell Operations Topic B: Write a Bash Shell Script Topic C: Customize the Bash Shell Topic D: Redirect Standard Input and Output Topic E: Use Control Statements in Shell Scripts
 

Lesson 10: Managing Jobs and Processes

Topic A: Manage Jobs and Background Processes Topic B: Manage Processes Using the Process Table Topic C: Delay and Detach Jobs Topic D: Schedule Jobs Topic E: Maintain the System Time
 

Lesson 11: Managing System Services

Topic A: Configure System Services Topic B: Monitor System Logs Topic C: Configure Security-Enhanced Linux (SELinux)
 

Lesson 12: Configuring Network Services

Topic A: Connect to a Network Topic B: Configure Routes Topic C: Configure Client Network Services Topic D: Manage Remote Network Systems
 

Lesson 13: Configuring Basic Internet Services

Topic A: Configure Email Services Topic B: Control Internet Services
 

Lesson 14: Securing Linux

Topic A: Implement Basic System Security Topic B: Secure User Accounts
 

Lesson 15: Managing Hardware

Topic A: Identify Common Hardware Components and Resources Topic B: Configure Removable Hardware Topic C: Configure Disk Quotas
 

Lesson 16: Troubleshooting Linux Systems

Topic A: Troubleshoot System-Based Issues Topic B: Troubleshoot Hardware Issues Topic C: Troubleshoot Network Connection and Security Issues
 

Lesson 17: Installing Linux

Topic A: Prepare for Installation Topic B: The Linux Boot Process Topic C: Configure GRUB Topic D: Install the Operating System
 

Lesson 18: Configuring the GUI

Topic A: Implement X Topic B: Customize the Display Manager Topic C: Enable Accessibility Settings in Linux
 

Appendix A: Mapping Course Content to the CompTIA Linux+?? Powered by LPI (Exams LX0-103 and LX0-104) Exam Objectives

 

 

Appendix B: Syntax

 

 

 

 

Appendix C: Additional Security Topics

 

 

To ensure your success, we recommend you first take the following Logical Operations courses or have equivalent knowledge:

 • UNIX and Linux: Fundamentals
 • UNIX and Linux: Advanced User

Datum

 • Från: 13 June, 2022

  Att: 17 June, 2022

  Plats: Online


 • Från: 11 July, 2022

  Att: 15 July, 2022

  Plats: Online


 • Från: 8 August, 2022

  Att: 12 August, 2022

  Plats: Online


 • Från: 5 September, 2022

  Att: 9 September, 2022

  Plats: Online


 • Från: 3 October, 2022

  Att: 7 October, 2022

  Plats: Online


 • Från: 31 October, 2022

  Att: 4 November, 2022

  Plats: Online


Our Popular Courses