CompTIA IT Fundamentals kurs och utbildning

Insoft Services är en av få utbildningsleverantörer inom EMEAR som erbjuder hela utbudet av Cisco-certifiering och specialiserad teknikutbildning.

Insoft är erkänt som Fortinet Authorized Training Center på utvalda platser i EMEA.

Insoft Services tillhandahåller Microsoft-utbildning i EMEAR. Vi erbjuder Microsofts tekniska utbildnings- och certifieringskurser som leds av instruktörer i världsklass.

Lär dig exceptionella kunskaper och färdigheter i Extreme Networks

Prepforce ger dig tillgång till utbildningar i världsklass.

De omfattande källan som finns tillgänglig idag för att förbereda sig för Fortinet NSE 8-certifiering globalt.

Vi erbjuder innovativt och avancerat stöd för att designa, implementera och optimera IT-lösningar.Vår kundbas inkluderar några av de största telekombolagen globalt.

Globalt erkända team av certifierade experter hjälper dig att göra en smidigare övergång med våra fördefinierade konsult-, installations- och migreringspaket för ett brett utbud av Fortinet-produkter.

Insoft Services har alla dina GDPR-problem täckta. Ett specialdesignat lösningspaket som garanterar jämförbarhet med ny GDPR-dom.

Insoft Tillhandahåller auktoriserade utbildnings- och konsulttjänster för utvalda IP-leverantörer.Lär dig hur vi revolutionerar branschen.

CompTIA IT Fundamentals

3 Dagar (Online och på plats)

Enterprise Networking

Pris på begäran

The CompTIA IT Fundamentals course is intended for those wishing to qualify with CompTIA IT Fundamentals Certification. CompTIA Information Technology (IT) Fundamentals Certification is the essential qualification for beginning a career in PC support. The CompTIA IT Fundamentals Certification exam is designed to show that the successful candidate has the knowledge to identify and explain basic computer components, set up a basic workstation, conduct basic software installation, establish basic network connectivity, identify compatibility issues, and identify/prevent basic security risks. Further this exam will assess the candidate?s knowledge in the areas of safety and preventative maintenance of computers.
After completing this course you should be able to:
 • Set up a computer workstation running Windows and use basic software applications.
 • Understand the functions and types of devices used within a computer system.
 • Apply basic computer maintenance and support principles.
 • Configure computers and mobile devices to connect to home networks and to the internet.
 • Identify security issues affecting the use of computers and networks.
Module 1: Operating Systems and Software Computers and Operating Systems
 • Information Technology
 • Personal Computers (PC)
 • Functions of an Operating System
 • Types of Operating System
 • Microsoft Windows
 • Apple Mac OS X and iOS and Blackberry
 • Linux, Chrome, and Android
Setting up a Workstation and Using Windows
 • Setting up a PC System
 • Ergonomic Concepts
 • Navigating an OS
 • Using Input Devices
 • Icons and Windows
 • File Explorer and Control Panel
 • Using a Web Browser
 • Exercises / Setting Up the Computer / Exploring the Start Screen / Exploring the Desktop and Taskbar
Installing and Configuring Windows
 • Installing Windows
 • Completing Setup
 • Managing User Accounts
 • Exercises / Managing User Accounts
Software Applications
 • Installing and Configuring Software
 • Managing Software
 • Productivity Software
 • Collaboration Software
 • Specialized Software
 • Utility Software
 • Virtualization
 • Exercises / Managing Software Applications
Troubleshooting and Support
 • Support and Troubleshooting
 • Getting Support
 • Using a Search Engine
 • Exercises / Using a Search Engine
Module 2: Computer Hardware Input Devices
 • Computer Connector Types
 • Input Devices
 • Installing and Uninstalling Peripherals
 • Configuring Peripherals
 • Exercises / Configuring an Input Device
Output Devices
 • Video Cards
 • Display Devices
 • Display Connectors and Cable Types
 • Display Settings
 • Multimedia Ports and Devices
 • Exercises / Playing Audio
Storage Devices
 • Hard Disk Drives
 • Optical Discs and Drives
 • Flash Memory
 • Exercises / Adding a Removable Drive
File Management
 • Managing the File System
 • Folders
 • Files
 • Searching for Folders and Files
 • Exercises / File Explorer / Creating, Renaming, and Copying Folders and Files / View Options and Search / Compressing Files / Deleting and Recycling Files
Printers and Scanners
 • Printer Types
 • Laser Printers
 • Inkjet Printers
 • Thermal Transfer Printers
 • Printer Interfaces
 • Installing and Configuring a Printer
 • Scanners
 • Fax Modems
 • Exercises / Using a Printer
System Components
 • Selecting a Computer
 • Motherboard Components
 • Processors
 • System Memory
 • Expansion Bus
 • System Cooling
 • Exercises / Specifying PC Systems
Environment and Power
 • ESD Precautions
 • Device Placement
 • Power Supply Units
 • Energy Efficiency
 • Power Protection
 • Safe Disposal and Recycling
 • Exercises / Adjusting Power Options
Module 3: Networks and Security Setting Up a Network
 • Network Components
 • TCP/IP
 • Setting up a Local Network
 • Setting Up a Wireless Network
 • Exercises / Network Settings
Sharing and Storage
 • Windows Client Software
 • Local Sharing and Storage
 • Hosted Sharing and Storage
 • Backups
 • Exercises / Homegroups and File Sharing
Mobile Devices
 • Using a Mobile Device
 • Mobile Applications and App Stores
 • Network Connectivity
 • Email Configuration
 • Synchronization and Data Transfer
 • Bluetooth and NFC
Basic Security Threats
 • Computer Security Basics
 • Malware
 • Preventing Malware Infections
 • Patch Management
 • Exercises / Using Windows Defender and Windows Update
Security Best Practices
 • Spam
 • Social Engineering
 • Hardware Theft and Device Hardening
 • Managing User Authentication
 • User Education
Web Browsing Best Practices
 • Using Free / Open Networks
 • Configuring Web Browser Security
 • Managing Plug-ins
 • Digital Certificates and Anti-phishing
 • Managing Cookies and PII
 • Enabling a Firewall
 • Exercises / Web Security / Installing a Plug-in
CompTIA IT Fundamentals is a starter qualification for students and career changes to help decide whether they can be successful in pursuing a career in IT. It is ideal for those with no previous computer experience considering a career as an IT technician or in IT customer support / helpdesk.

Datum

 • Från: 30 May, 2022

  Att: 1 June, 2022

  Plats: Online


 • Från: 27 June, 2022

  Att: 29 June, 2022

  Plats: Online


 • Från: 25 July, 2022

  Att: 27 July, 2022

  Plats: Online


 • Från: 22 August, 2022

  Att: 24 August, 2022

  Plats: Online


 • Från: 19 September, 2022

  Att: 21 September, 2022

  Plats: Online


 • Från: 17 October, 2022

  Att: 19 October, 2022

  Plats: Online


Our Popular Courses